Provincie Overijssel start aanbesteding tram Zwolle – Kampen

Geïnteresseerde vervoerders kunnen begin november een offerte uitbrengen voor het verzorgen van het toekomstige tramvervoer tussen Zwolle en Kampen. De Regiotram vervangt de trein, die tot eind 2012 Zwolle met Kampen verbindt. De komst van de tram zorgt ervoor dat reizigers niet alleen op de stations in Zwolle en Kampen kunnen opstappen, maar dat er ook haltes komen in Voorsterpoort, Stadshagen, Werkeren en Kampen-Oost. Daarnaast verandert de halfuursdienst van de trein in een kwartiersdienst voor de tram. Hiermee worden de aanliggende woonwijken en bedrijventerreinen beter bereikbaar met het openbaar vervoer.

Planning

Gedeputeerde Staten van Overijssel starten de aanbesteding eind juli 2011. Parallel aan de aanbestedingsprocedure van de tram nemen Provinciale Staten op 26 oktober een definitief besluit over de financiering van de tram.

Naar verwachting kan de voorlopige gunning eind november dit jaar plaatsvinden. De levertijd van de trams, het ombouwen van het huidige spoor en het testen van het materieel nemen ongeveer 2,5 jaar in beslag. Dit betekent dat in principe in augustus 2014 de Regiotram Zwolle en Kampen opnieuw kan verbinden.

Aparte concessies voor bus en tram

Eind 2010 is de concessie IJsselmond (bus- en tramvervoer in delen van Overijssel en Flevoland) voor het eerst aanbesteed. De concessie is destijds niet vergund omdat de gevraagde financiële bijdragen in de offertes van de vervoerders ver boven het beschikbare budget uitkwamen. Na een marktconsultatie hebben de provincies Overijssel en Flevoland en de gemeente Lelystad besloten de concessie IJsselmond op te splitsen in een busdeel en een tramdeel.

“Door de tram apart aan te besteden, kunnen we deze concessie verlengen naar 15 jaar in plaats van de 6 tot 8 jaar die voor de bussen van toepassing zijn”, meldt gedeputeerde Gerrit Jan Kok, verantwoordelijk voor mobiliteit in Overijssel. Daarnaast neemt de provincie de financiering van de tram voor haar rekening. “Vervoerders leasen het trammaterieel daardoor niet meer via een leasemaatschappij, maar via de provincie. De financieringslasten voor de toekomstige vervoerder gaan hiermee omlaag en ze kunnen de kosten over meerdere jaren spreiden. Met deze aanpassingen in de aanbesteding maken we het voor vervoerders interessanter om met een mooi aanbod te komen. Onze inwoners, ondernemers en bezoekers in de regio Zwolle – Kampen plukken daar straks de vruchten van.”

Het is de bedoeling om de huidige busconcessie van Connexxion, die in september eindigt, met ruim een jaar te verlengen. Door de verlenging start de nieuwe busconcessie per december 2012. Hierdoor sluit het nieuwe busvervoer beter aan bij de komst van de Hanzelijn. De busconcessie IJsselmond bestaat uit het streekvervoer in het gebied Noordwest-Overijssel (Kampen, Genemuiden en Steenwijk), Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder en wordt door de provincies Overijssel en Flevoland gezamenlijk aanbesteed.

De Regiotram is een project binnen het programma Bereikbaarheid en Mobiliteit van het samenwerkingsverband Zwolle Kampen Netwerkstad. Kijk voor meer informatie over de Regiotram op www.regiotram.overijssel.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Overijssel