FNV tevreden met toezegging minister voor spoortunnel oefencentrum

FNV Spoor is verheugd over het steunen van minister Schultz-Van Haegen (ministerie van Infrastructuur en Milieu) van onorthodoxe maatregelen zoals geadviseerd door de expertgroep die onderzoek heeft gedaan naar mogelijkheden om te komen tot meer tunnelveiligheid op het Nederlandse spoorwegnet. De vakbond juicht vooral toe dat de minister en de NS-directie een toezegging gedaan hebben voor een spoortunnel oefencentrum. En is daarnaast tevreden over de aanbevelingen aan de Tweede Kamer waarin wordt gepleit dat treinpersoneel in geval van een calamiteit, bijvoorbeeld bij brand, de leiding kan nemen om te handelen naar wat op dat moment nodig is zonder overal formele toestemming voor te vragen.

FNV Spoor zet zich al jaren in voor maatregelen om te komen tot meer spoorveiligheid. Dit heeft er uiteindelijk toe geleidt dat minister Schultz de op- en aanmerkingen van de expertgroep veiligheid ter harte heeft genomen.

De expertgroep is onderdeel van het Platform Transportveiligheid en staat onder voorzitterschap van prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De expertgroep was aangelopen tegen opvallende bestaande maar weinig effectieve afspraken en protocollen, zoals het automatisme om in geval van brand direct de elektriciteit van de bovenleidingen te halen. Hierdoor kan een in een tunnel gestrande trein geen kant meer uit, wat de veiligheid niet bepaald ten goede komt. Overigens heeft ProRail vooruitlopend op de definitieve aanbevelingen deze maatregel die volgens Helsloot “aantoonbaar niet werkt” onlangs geschrapt.

Vakbondsbestuurder Roel Berghuis kan zich goed vinden in de conclusie dat we in Nederland beschikken over fantastische rapporten waarmee de aanpak keurig is dichtgetimmerd, maar in de praktijk weinig tot niets mee kunnen omdat ze voorbij gaan aan wat de praktijk werkelijk vraagt. Berghuis: “De aanpak was te veel gericht op verbetering van de professionele hulpverlening, terwijl in geval van een calamiteit de eerste tien minuten de allerbelangrijkste zijn. Dan is de hulpverlening vaak nog niet eens onderweg. Daarom is het goed dat de handelingsbevoegdheid nu in eerste instantie bij het rijdend personeel komt te liggen. Zij spelen immers een belangrijke rol bij zelfredzaamheid en kunnen door meer vrijheid in handelen sneller en betere beslissingen nemen om te zorgen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers vallen. Het is vragen om problemen wanneer je in protocollen voorschrijft dat zij eerst over drie schijven toestemming moeten vragen voor hun optreden.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Spoor