Eerste paneel voor grootste zonnestationsdak in Europa

De bouw van het nieuwe Rotterdam Centraal Station verloopt voorspoedig. Niet alleen wordt het nieuwe station een belangrijk internationaal en regionaal vervoersknooppunt, maar ook krijgt het station het grootste stationsdak met zonnepanelen van Europa. Nieuwe duurzame technieken zijn goed toepasbaar, ook op een station. Duurzaam Rotterdam Centraal is daar een voorbeeld van.

Het eerste paneel zal op de Dag van de Zon, aanstaande dinsdag, worden onthuld en aan de zon blootgesteld. Dit zal worden gedaan door de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland (Liesbeth Spies) de Rotterdamse wethouder Duurzaamheid (Alexandra van Huffelen) en de regiodirecteur van ProRail (Janneke Boutkam).

Een voetbalveld vol zonne-energie

Van de 30.000 m2 glas op de sporenkap is een oppervlakte van 10.000 m2 (vergelijkbaar met een voetbalveld) geschikt om zonnecellen te plaatsen. De overige oppervlakte ontvangt door de omringende hoogbouw te weinig direct zonlicht waardoor een extra investering niet duurzaam en niet zinvol is. De PV-cellen leveren per jaar 350 mwu, dit is vergelijkbaar met het elektriciteitsgebruik van 100 huishoudens. De duurzame energie wordt gebruikt voor de roltrappen, liften en de verlichting.

Duurzaam station

In het ontwerp van Rotterdam Centraal zijn duurzaamheidselementen verwerkt als zonnecellen, warmte – koudeopslag (WKO) en bijvoorbeeld spiegels in het plafond van de stationshal om extra daglicht binnen te krijgen. Ook wordt in het station een gescheiden rioolsysteem doorgevoerd. Deze voorbeelden sluiten aan bij initiatieven ter bevordering van duurzaamheid door ProRail en de provincie Zuid-Holland en ze passen bij de doelstelling van het Rotterdam Climate Initiative.

Belangrijk OV-knooppunt

Rotterdam Centraal is een belangrijk OV-knooppunt. Met 110.000 reizigers per dag verwerkt het stationsgebied evenveel reizigers als luchthaven Schiphol. Naast de aansluiting op het Europese net van hogesnelheidstreinen (HSL-Zuid) krijgt Rotterdam Centraal ook een aansluiting op de lightrailverbinding RandstadRail. Door de komst van de HSL-Zuid en RandstadRail is de verwachting dat het aantal reizigers op Rotterdam Centraal in 2025 zal zijn toegenomen tot zo’n 323.000 per dag.

Financiële ondersteuning

Het gebruik van zonne-energie op Rotterdam Centraal is een initiatief van ProRail en wordt mede gefinancierd door de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland die op een breed front duurzame ontwikkelingen financieel ondersteunen. De laatste technologie met de hoogste opbrengst kan dankzij de organisaties worden toegepast op het Rotterdamse station. De Dag van de Zon, morgen, is een initiatief van de stichting Natuur en Milieu.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail