ProRail start voorbereidingen verplaatsing seinhuis

ProRail is gestart met de voorbereidingen voor de verplaatsing van het monumentale seinhuis B op emplacement Roosendaal. Het gebouw wordt na de verplaatsing overgedragen aan BOEi, de Nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed. Vooruitlopend op de aanbesteding vond er vorige week een uitgebreide inspectie plaats.

Het seinhuis B staat midden op het emplacement en dateert uit 1907. Het werd ontworpen door Ir. G.W. van Heukelom en werd in 1994 uit dienst genomen. Vanwege de grote culturele waarde plaatste de gemeente Roosendaal het hele stationscomplex in 1997 op haar (gemeentelijke) monumentenlijst en is het hele stationscomplex in 2001 geplaatst als rijksmonument.

Verplaatsing

In 2009 gaat ProRail in gesprek met de gemeente Roosendaal over een mogelijke verplaatsing van het seinhuis. Het monument staat dan al jaren ongebruikt langs het spoor op een plek die onbereikbaar is voor bezoekers. Samen komen ze terecht bij BOEi die het seinhuis graag een nieuwe plek wil geven naast de monumentale locloods elders op het emplacement in Roosendaal.

Aanbesteding

Ter voorbereiding op de aanbesteding die nog dit jaar zal plaatsvinden is het seinhuis vorige week grondig geïnspecteerd. De verhuizing en de restauratie staat gepland voor 2012 – 2013 en wordt mede-gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Roosendaal, ProRail en BOEi.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail

ProRail start voorbereidingen verplaatsing seinhuis | Infrasite

ProRail start voorbereidingen verplaatsing seinhuis

ProRail is gestart met de voorbereidingen voor de verplaatsing van het monumentale seinhuis B op emplacement Roosendaal. Het gebouw wordt na de verplaatsing overgedragen aan BOEi, de Nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed. Vooruitlopend op de aanbesteding vond er vorige week een uitgebreide inspectie plaats.

Het seinhuis B staat midden op het emplacement en dateert uit 1907. Het werd ontworpen door Ir. G.W. van Heukelom en werd in 1994 uit dienst genomen. Vanwege de grote culturele waarde plaatste de gemeente Roosendaal het hele stationscomplex in 1997 op haar (gemeentelijke) monumentenlijst en is het hele stationscomplex in 2001 geplaatst als rijksmonument.

Verplaatsing

In 2009 gaat ProRail in gesprek met de gemeente Roosendaal over een mogelijke verplaatsing van het seinhuis. Het monument staat dan al jaren ongebruikt langs het spoor op een plek die onbereikbaar is voor bezoekers. Samen komen ze terecht bij BOEi die het seinhuis graag een nieuwe plek wil geven naast de monumentale locloods elders op het emplacement in Roosendaal.

Aanbesteding

Ter voorbereiding op de aanbesteding die nog dit jaar zal plaatsvinden is het seinhuis vorige week grondig geïnspecteerd. De verhuizing en de restauratie staat gepland voor 2012 – 2013 en wordt mede-gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Roosendaal, ProRail en BOEi.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail