Regio s en provincie voor trein Tiel – Arnhem

stadsregio bereidt aanleg keerspoor Elst voor

De provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben spoorcapaciteit aangevraagd bij ProRail om de directe verbinding Tiel-Arnhem tot 2020 te kunnen behouden. De Regio Rivierenland, in het bijzonder de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe, ondersteunen deze aanvraag. Op basis van de aanvraag en programma’s als Stadsregiorail en Hoogfrequent Spoor (PHS) stelt ProRail een reactie op.

Goed alternatief
De trein is een goed alternatief voor de auto op de drukke wegen tussen Rivierenland en de stadsregio. De aanvraag door de stadsregio en de provincie is gedaan vanwege mogelijke toekomstige ontwikkelingen op spoortrajecten en stations in en rond de stadsregio. Hierdoor komt de capaciteit op het spoor en daarmee de rechtstreekse verbinding Tiel-Arnhem onder druk te staan. De regio’s en de provincie willen de directe spoorverbinding behouden. Zij hebben zich hier de afgelopen jaren hard voor gemaakt.

Reactie ProRail
Uit de reactie van ProRail moet blijken of zij volgens de geldende ProRail-standaard op langere termijn aan de capaciteitsvraag kan voldoen. Als dat niet zo is, verklaart ProRail het spoortraject Arnhem-Nijmegen als ‘overbelast voor de nabije toekomst’. Dan volgt een intensief onderzoeksproces. Gekeken wordt naar de manier en het moment waarop het knelpunt zich voordoet en met welke ingrepen toch aan de gevraagde spoorcapaciteit kan worden voldaan. Eventueel zijn tijdelijke maatwerkoplossingen voor knelpunten tot 2020 nodig. Dergelijk onderzoek neemt maximaal 1 jaar in beslag. Mocht sprake blijken van een overbelastverklaring, dan is daar half 2012 duidelijkheid over.

Voorbereidingen keerspoor
De regio’s en provincie sluiten een overbelastverklaring niet uit. Dit gezien het grote aantal treinen tussen Arnhem en Nijmegen en eerdere onderzoeksresultaten van ProRail. Omdat infrastructuuraanpassingen een lange doorlooptijd hebben, bereidt de Stadsregio Arnhem Nijmegen alvast de aanleg van een keervoorziening in Elst voor. Mochten zich op termijn onverhoopt problemen voordoen, dan is het spoor tussen Arnhem en Nijmegen hier op voorbereid. Als blijkt dat er geen knelpunt op het spoor ontstaat of ProRail-onderzoek wijst uit dat aanpassingen zoals een keervoorziening geen bijdrage leveren aan een oplossing, dan wordt deze niet aangelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)

Regio s en provincie voor trein Tiel – Arnhem | Infrasite

Regio s en provincie voor trein Tiel – Arnhem

stadsregio bereidt aanleg keerspoor Elst voor

De provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben spoorcapaciteit aangevraagd bij ProRail om de directe verbinding Tiel-Arnhem tot 2020 te kunnen behouden. De Regio Rivierenland, in het bijzonder de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe, ondersteunen deze aanvraag. Op basis van de aanvraag en programma’s als Stadsregiorail en Hoogfrequent Spoor (PHS) stelt ProRail een reactie op.

Goed alternatief
De trein is een goed alternatief voor de auto op de drukke wegen tussen Rivierenland en de stadsregio. De aanvraag door de stadsregio en de provincie is gedaan vanwege mogelijke toekomstige ontwikkelingen op spoortrajecten en stations in en rond de stadsregio. Hierdoor komt de capaciteit op het spoor en daarmee de rechtstreekse verbinding Tiel-Arnhem onder druk te staan. De regio’s en de provincie willen de directe spoorverbinding behouden. Zij hebben zich hier de afgelopen jaren hard voor gemaakt.

Reactie ProRail
Uit de reactie van ProRail moet blijken of zij volgens de geldende ProRail-standaard op langere termijn aan de capaciteitsvraag kan voldoen. Als dat niet zo is, verklaart ProRail het spoortraject Arnhem-Nijmegen als ‘overbelast voor de nabije toekomst’. Dan volgt een intensief onderzoeksproces. Gekeken wordt naar de manier en het moment waarop het knelpunt zich voordoet en met welke ingrepen toch aan de gevraagde spoorcapaciteit kan worden voldaan. Eventueel zijn tijdelijke maatwerkoplossingen voor knelpunten tot 2020 nodig. Dergelijk onderzoek neemt maximaal 1 jaar in beslag. Mocht sprake blijken van een overbelastverklaring, dan is daar half 2012 duidelijkheid over.

Voorbereidingen keerspoor
De regio’s en provincie sluiten een overbelastverklaring niet uit. Dit gezien het grote aantal treinen tussen Arnhem en Nijmegen en eerdere onderzoeksresultaten van ProRail. Omdat infrastructuuraanpassingen een lange doorlooptijd hebben, bereidt de Stadsregio Arnhem Nijmegen alvast de aanleg van een keervoorziening in Elst voor. Mochten zich op termijn onverhoopt problemen voordoen, dan is het spoor tussen Arnhem en Nijmegen hier op voorbereid. Als blijkt dat er geen knelpunt op het spoor ontstaat of ProRail-onderzoek wijst uit dat aanpassingen zoals een keervoorziening geen bijdrage leveren aan een oplossing, dan wordt deze niet aangelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)