Bouw station Maastricht-Noord van start

oplevering uitgesteld tot medio 2012

De bouw van het nieuwe station Noord bij de Beatrixhaven in Maastricht gaat deze week van start. Begonnen wordt met het vrijmaken van het bouwterrein en het verleggen van een gasleiding. In goed overleg hebben de gemeente Maastricht, de provincie Limburg en ProRail besloten de oplevering van het station uit te stellen tot medio 2012.

Tijdens de voorbereidingen kwamen een aantal onvoorziene problemen naar boven. Dat betrof onder meer het verplaatsen van de gasleiding. Een proces dat afgerond dient te zijn voordat met de bouw van het nieuwe station kan worden begonnen. Ook zijn er ten behoeve van de kwaliteit recent nog aanpassingen gedaan aan het ontwerp van het station.

Buitendienststellingen
Door de uitloop in de voorbereidingen kwamen de door ProRail geplande buitendiensttellingen in gevaar. Dit zijn de treinvrije periodes die ProRail nodig heeft voor de bouw van het station. Deze worden in overleg met de vervoerders (Veolia & NS) altijd ver van te voren gepland en kunnen niet zonder meer worden verplaatst.

Nieuwe planning
In goed overleg tussen de partijen is er nu een nieuwe planning opgesteld. Deze gaat uit van een opleveringsdatum medio 2012. Alle partijen doen hun uiterste best deze planning te halen. In mei wordt bekend welke aannemer het station gaat bouwen.

Gevolgen voor Park + Ride-voorziening
Het nieuwe station Maastricht-Noord is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Park + Ride voorziening in Maastricht-Noord. Het is de bedoeling dat straks forensen en bezoekers hun auto parkeren op de Park + Ride voorziening en vervolgens met de trein of een pendelbus doorreizen naar het centrum of hun werklocatie. De gemeente onderzoekt momenteel of de vertraagde oplevering van station Maastricht-Noord ook gevolgen heeft voor de opening van de Park+Ride-voorziening, of dat deze voorziening in aangepaste vorm (bijvoorbeeld met pendelbussen) toch gewoon in december 2011 in gebruik kan worden genomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail