Eerste CO2-voetafdruk Nederlandse spoorketen

logo railforum

kenniskring Duurzaamheid van Railforum presenteert resultaten

De kenniskring Duurzaamheid van Railforum bracht de CO2-voetafdruk van de Nederlandse spoorketen in kaart.

De trein heeft een duurzaam imago. Kijkend naar energieverbruik van trein en auto komt de trein er met ‘een factor 3 beter’ goed uit. Deze voorsprong biedt echter geen garanties voor de toekomst. Je kunt je zelfs afvragen of het spoor wel zo duurzaam is? Wat als je de aanleg en onderhoud van de infrastructuur en bouw en onderhoud van materieel meeneemt in de berekeningen? Hoe doet de trein het dan? Waar zitten in het spoorsysteem de grootste CO2-brokken? Waar moeten we ons als railsector op richten om de CO2-uitstoot per reizigerskilometer nog verder te beperken?

Met die vragen verzamelden ruim 15 leden van Railforum in de kenniskring Duurzaamheid, gegevens over CO2-effecten bij het ontwerp, bouw, gebruik, onderhoud en sloop van het spoor. Alle elementen van het spoorsysteem werden meegenomen, zowel de infrastructuur als het materieel.

Op 3 februari 2011 presenteerde de kenniskring haar resultaten en sprak zij met de leden van Railforum over mogelijke vervolgstappen. Eind maart besluit het bestuur van Railforum of en zo ja, op welke manier de kenniskring Duurzaamheid wordt voortgezet.

Duurzaam en Innovatief ondernemen Aannemers (DIA)
In het verlengde van de kenniskring duurzaamheid lopen er meerdere initiatieven bij de leden van Railforum. Zo wisselen de aannemers onder de vlag van Railforum specifieke kennis uit in de DIA-groep. DIA staat voor Duurzaam en Innovatief ondernemen Aannemers.

Meer informatie
Download de rapportage CO2-voetafdruk van de Nederlandse spoorketen via de website van Railforum

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Railforum Nederland