MNO Vervat bereikt niveau drie op CO2-prestatieladder

vermindering van energieverbruik speerpunt milieuzorgbeleid MNO

Begin juni 2010 heeft MNO Vervat – Beton B.V. het certificaat niveau 3 ontvangen van de CO2-prestatieladder van ProRail.

Eén van de speerpunten van het milieuzorgbeleid van MNO is vermindering van energieverbruik. Dit resulteert automatisch in vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Reductiemaatregelen worden enerzijds gezocht in de techniek, anderzijds in de werkwijze die wordt gehanteerd op projecten. Dit heeft er toe geleid dat de derde trede van de CO2-prestatieladder werd bereikt. Ook de bedrijven MNO Vervat – Noord B.V., MNO Vervat – Wegen B.V. en Aannemingsbedrijf K. Krul en Zonen B.V. vallen onder deze certificering.

Het streven van MNO Vervat is om, op termijn, niveau 5 te halen. De CO2 uitstoot wordt gerapporteerd op de MNO website.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de CO2 prestatieladder vindt u in het volgende nieuwsbericht dat is gepubliceerd in Infrasite Nieuws ProRail: bouwers maken meer kans op project als ze CO2 besparen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: MNO Vervat B.V.