IVW: alcoholbeleid spoorwegondernemingen op orde

Evaluatierapport Alcoholcontroles

Vrijwel alle spoorwegondernemingen (89%) hebben een eigen beleid ten aanzien van alcoholgebruik. 86% heeft dat ook voor alle andere stoffen die van invloed zijn op het functioneren. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

Het beleid dat de spoorwegondernemingen hanteren is in de meeste gevallen strenger dan de wettelijke eisen voorschrijven. Volgens de Spoorwegwet ligt de wettelijke norm op 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht (0,5 promille), maar veel bedrijven hanteren een zogeheten zero tolerance-beleid.

Naast het onderzoek werden er eind 2009 blaastesten uitgevoerd onder veiligheidsfunctionarissen door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Hier werd geen enkele overtreding van de wettelijke norm geconstateerd.

In 2010 gaan de IVW en de KLPD deze inspecties continueren en de alcoholcontroles elke drie maanden evalueren.

Meer informatie
U vindt het Evaluatierapport Alcoholcontroles op de website van IVW

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Geen alcoholmisbruik spoorwegpersoneel

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)