Raad van Commissarissen ProRail past bonusregeling directie aan

De Raad van Commissarissen (RvC) van ProRail gaat naar aanleiding van de winterperikelen op het spoor in december de bonusregeling structureel aanpassen. Bij grote ontregelingen op het spoor kan de directie voortaan zwaarder worden gekort dan tot nu toe het geval was. De commissarissen krijgen zo de mogelijkheid om bij ernstige storingen met grote impact op het treinverkeer in te grijpen in de bonussen van de ProRail-directie. Dit laat de RvC weten naar aanleiding van het verschijnen van het jaarverslag 2009 van ProRail.

Voor de prestatiebeloning over 2009 heeft de RvC zich gehouden aan de geldende afspraken. Desondanks hebben de commissarissen besloten de collectieve beloning in 2009 met 25 procent te korten. De directie van ProRail ontvangt een variabele beloning van maximaal 16 procent van het salaris. De RvC beoordeelt of de directie de beloningsafspraken heeft gehaald.

Over 2009 hebben de directieleden 6 van de 7 bonusgevende prestatieafspraken gehaald. ProRail heeft volgens de RvC tot 17 december 2009 een goede prestatie geleverd. Als gevolg van het winterweer is alleen de norm voor beschikbaarheid van het spoor niet gehaald. De RvC besloot daarom de ProRail-directeuren extra te korten vanwege de prestaties in de winter. Ook de top-50 van ProRail is vanwege de winterperikelen gekort op de variabele beloning.

Vanaf 2010 zal de variabele beloning voor 90% uit collectieve en voor 10% uit individuele afspraken bestaan, met aangescherpte voorwaarden. Als hier niet aan wordt voldaan dan kan de RvC de directie geheel of gedeeltelijk korten op de variabele beloning.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail