ARCADIS 1e ingenieursbureau op niveau 4 CO2 prestatieladder

duurzaamheid binnen de onderneming hoog op de agenda

ARCADIS Nederland is als eerste advies- en ingenieursorganisatie in Nederland gecertificeerd op niveau 4 voor de CO2-prestatieladder van spoorbeheerder ProRail. In januari behaalde ARCADIS niveau 3. Van bedrijven met zo’n certificaat wordt verwacht dat zij hun ‘eigen huis’ op orde hebben en nauwkeurig in beeld hebben hoe duurzaam (onder meer energieverbruik, CO2-uitstoot) er wordt gewerkt. Ook dient het bedrijf plannen te hebben om de CO2-uitstoot in de toekomst verder terug te brengen.

Het verschil tussen niveau 3 en 4 zit vooral in de detaillering, verdieping en verbreding van kennis van CO2-emissies. We hebben beter inzicht in de aangrijpingpunten van onze CO2-reductie. Via de website geven we informatie over onze kennis, ons energiebeleid, CO2-reducties en initiatieven in de sector, waar andere partijen gebruik van kunnen maken, aldus ARCADIS maandag 3 mei 2010.

Steeds vaker wegen overheden en bedrijven bij aanbestedingen het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de inschrijvers mee. ARCADIS heeft laten zien dat duurzaamheid binnen de onderneming hoog op de agenda staat. Daarover zijn kwantitatieve afspraken gemaakt, waarover wordt gerapporteerd. Het certificaat in het kader van de CO2-prestatieladder brengt ook voordelen met zich mee. ARCADIS krijgt een gunningsvoordeel bij aanbestedingen. ProRail bepaalt per aanbesteding of de CO2-prestatieladder van toepassing is. Dit wordt vermeld in de aanbestedingsleidraad.

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 15.000 medewerkers en 1,8 miljard euro omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de CO2 prestatieladder vindt u in het volgende nieuwsbericht dat is gepubliceerd in Infrasite Nieuws ProRail: bouwers maken meer kans op project als ze CO2 besparen

Meer informatie over de aanbestedingsleidraad vindt u in het volgende nieuwsbericht dat is gepubliceerd in Infrasite Nieuws Nieuwe Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten stimuleert kwaliteit in de bouw

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS Nederland BV