ProRail ziet af van zonnepanelen boven spoor

financieel minder aantrekkelijk dan zonnepanelen op stations

Om de CO2 uitstoot te reduceren, is sinds 2008 door verschillende partijen aan ProRail geopperd om een dak van zonnepanelen te plaatsen boven het spoor. ProRail werkt dit idee voorlopig niet verder uit. Onderzoek toont aan dat zonnepanelen boven spoor financieel minder aantrekkelijk zijn dan zonnepanelen op stations.

Minder aantrekkelijk
Het idee van zonnepanelen boven het spoor is door adviesbureau Ecofys beoordeeld. De mate van CO2 reductie is goed, maar de praktische uitvoerbaarheid is slecht en de financiële haalbaarheid is matig. Bijkomend nadeel van een zonnedak boven het spoor is de slechtere bereikbaarheid van het spoor voor onderhoud, met name bij calamiteiten. Er is sprake van veiligheidsrisico’s.

Alternatieven
In de praktijk worden zonnepanelen vooral toegepast op daken van gebouwen. Bij het spoor vinden we zonnepanelen momenteel vooral terug op daken van stations (o.a. Amsterdam Amstel, Zuilen). Op dit moment zijn er diverse stationsprojecten waar zonnepanelen worden toegepast waaronder Rotterdam en Utrecht. Op Utrecht Centraal is onlangs gestart met de bouw van het ‘zonnedak’. De belangrijkste voordelen van toepassing op stationsdaken, ten opzichte van langs het spoor:

  • Er is al een draagconstructie;
  • er zijn al elektriciteitsleidingen en een aansluiting op het net;
  • er wordt overdag energie verbruikt met een gelijkmatig afnamepatroon;
  • meestal geen bouwvergunning nodig;
  • minder gevoelig voor vandalisme en diefstal;
  • geen invloed op de bereikbaarheid van treinen bij calamiteiten.

Gezien deze voordelen zijn de kosten van zonnepanelen op stationsdaken lager dan bij zonnepanelen boven het spoor.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail