Baanwerkzaamheden gegund aan Dura Vermeer op basis van CO2-prestatieladder

duurzaamheid beloond!

Eind maart 2010 heeft Dura Vermeer Railinfra de opdracht van ProRail ontvangen voor het project Regio Randstad Noord Diverse baanwerkzaamheden. Een deel van de werkzaamheden wordt gezamenlijk met Dura Vermeer Infrastructuur Noord West uitgevoerd.

Bijzonder aan dit project is dat Dura Vermeer Railinfra niet de laagste prijs had ingediend. Door toepassing van de CO2-prestatieladder ontstond er een fictief verschil van 0,3 % met de eerst opvolgende aanbieder. Een voorbeeld waarbij de initiatieven die Dura Vermeer neemt ten aanzien van duurzaamheid worden beloond met de gunning van een project.

Omhoog op de ladder
Sinds 1 december 2009 beloont ProRail op basis van de CO2-prestatieladder, bedrijven die klimaatbewust produceren. De trede die Dura Vermeer bereikt op deze prestatieladder heeft effect op de aanbiedingen die zij aan ProRail doet. Dura Vermeer Divisie Infra heeft op dit moment een CO2-bewust certificaat op niveau 3 en heeft de ambitie de certificering op niveau 4 vóór de bouwvak te behalen.

Dura Vermeer geeft met de beoogde CO2-reductie mede invulling aan haar ambitie om een actieve bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, maatschappelijk ondernemen, het vergroten van de gunningkansen en een vermindering van het energieverbruik (10% vermindering in 2012 ten opzichte van 2008) en de daarbij horende energiekosten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees meer over de CO2-prestatieladder in Infrasite Nieuws ProRail: bouwers maken meer kans op project als ze CO2 besparen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV