IVW: Beheer onderhoud spoorstaven in orde

ProRail hanteert adequate procedures en voorschriften

Het onderhoud van spoorstaven op de hoofdspoorwegen wordt voldoende beheerst. Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) naar aanleiding van een thema-inspectie die is gehouden in december 2009.

Daaruit blijkt dat ProRail adequate procedures en voorschriften hanteert. Ook is er voldoende controle en registratie van meetgegevens waardoor de planning van inspecties en het herstel van spoorstaven bewaakt wordt.

In alle gevallen van acute spoorstaafproblemen worden er noodmaatregelen toegepast door ProRail. De administratie hiervan is echter niet in alle gevallen volledig en eenduidig gebleken. ProRail is door IVW dringend verzocht hier extra aandacht aan te besteden.

Aanleiding voor de thema-inspectie was een aantal incidenten in 2008 en 2009 waarbij spoorstaafgebreken een rol speelden. Deze gebreken kunnen bij verzuim van tijdig herstel een groot risico vormen.

Meer informatie
U vindt het verslag van de thema-inspectie Beheersing spoorstaafgebreken door ProRail op de website van IVW

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)