DeltaRail Notified Body voor alle subsystemen

officiële status bevestigt kennis en ervaring

DeltaRail, onafhankelijk technisch onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van spoor, is door Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) erkend als Notified Body (NoBo) voor alle subsystemen. Haar bevoegdheid strekt zich uit over alle door de Europese Unie uitgevaardigde Technische Specificaties voor Interoperabiliteit (TSIs) op het gebied van Rollend Materieel, Infrastructuur, Treinbeveiliging en Energievoorziening. Met haar NoBo-schap vervult DeltaRail een gedelegeerde overheidstaak om te toetsten of de opgeleverde producten en (sub)systemen, en de daarbij gehanteerde processen, voldoen aan de daarvoor gestelde (Europese) regels voor interoperabiliteit. Daarnaast behoudt DeltaRail haar rol als keuringsinstantie voor nationale regelgeving. Naast haar NoBo-schap was DeltaRail al Independent Safety Assessor (ISA) voor diverse grote infrastructuurprojecten. In die rol beoordeelt zij of de opgeleverde (sub)systemen voldoen aan de daarvoor gestelde veiligheidseisen.

Aad Hertogs, manager certificering van DeltaRail, is opgetogen over de erkenning. “In het verleden trad DeltaRail bv al via haar Engelse zusterbedrijf op als NoBo bij certificeringswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bij de HSL-Zuid. We zijn al jarenlang een betrouwbare adviespartner van IVW, maar deze erkenning bevestigt onze status”. Hertogs ziet DeltaRail’s rol als onafhankelijke keuringsinstantie zich de komende jaren alleen maar verder ontwikkelen. “Door onze kennis en ervaring als onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau, kan DeltaRail processen snel overzien en doorzien. Opdrachtgevers krijgen zo zekerheid over de juistheid van het geleverde en leveranciers zekerheid over hun bijdrage daaraan”.

In Nederland zijn vier andere instanties als NoBo aangewezen. Onafhankelijke keuring van geleverde (sub)systemen wordt vooral binnen grootspoor- en tram-treinprojecten steeds vaker verplicht gesteld. Meer informatie over TSI’s staat op www.saferail.nl. Nationale regelgeving is te vinden op www.ivw.nl en www.prorail.nl.

Over DeltaRail
DeltaRail biedt de gehele spoorbranche integraal, onafhankelijk en op feiten gebaseerd maatwerkadvies. Van theorie tot uitvoering, al 75 jaar lang. Hierbij komt DeltaRail met praktische kennis en kunde tegemoet aan zakelijke en operationele issues van haar klanten. DeltaRail biedt dienstverlening gericht op materieel, spoorinfrastructuur, de wisselwerking tussen wiel en rail, exploitatie en spoorgerelateerde wet- en regelgeving. De klantenkring bestaat o.a. uit Europese, nationale en regionale overheden, infrabeheerders, vervoersmaatschappijen, financiers, materieelleveranciers, onderhoudsbedrijven en logistieke dienstverleners. Oorspronkelijk maakte DeltaRail onderdeel uit van het NS-concern. Nu is DeltaRail onderdeel van de Engelse DeltaRail Group met meer dan 650 medewerkers en werkzaam in tientallen landen. De Nederlandse vestiging in Utrecht telt 100 medewerkers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DeltaRail