Opening nieuwe treinstations Regio Amsterdam

Minister Eurlings van Verkeer & Waterstaat opende op 12 december 2008 de nieuwe stations Krommenie-Assendelft en Amsterdam Holendrecht evenals de twee nieuwe perrons van Amsterdam Sloterdijk. De ingebruikname is een belangrijke mijlpaal voor het programma BOR (Bereikbaarheids Offensief Randstad) RegioNet, dat loopt tot 2012.

Het is de ambitie van RegioNet om de regionale bereikbaarheid in de noordelijke Randstad te verbeteren door o.a. aanpassing en uitbreiding van het regionale treinverkeer rondom Amsterdam en Schiphol. Een goede bereikbaarheid is voorwaarde voor het functioneren van economische en culturele centra. RegioNet richt zich daarom op optimalisering van het OV en betere verbindingen met bestaande en nieuwe woon- en werkgebieden. Van 2009-2012 moeten spoorprojecten naast een groei in goederenvervoer, leiden tot verbeteringen in snelheid en betrouwbaarheid van het personenvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Amsterdam