Mega Trucks of toch maar over de rails?

De Europese Commissie debatteert momenteel over het invoeren van Mega Trucks en wil voor het einde van de zomer 2008 een besluit vormen over het wel of niet toelaten van dit vrachtvervoermiddel. Onlangs is van de EU een publicatie verschenen waarin geconcludeerd wordt dat de introductie van Mega Trucks gunstig uitpakt voor de Europese samenleving.  

Mega Trucks zijn 25 meter lang en kunnen 60 ton wegen. Ze staan bekend als het nieuwe transportmiddel voor het vervoeren van vracht, de oplossing voor de steeds toenemende vraag hiernaar. In vergelijking met de vrachtwagens van vandaag zijn ze zuiniger voor het milieu. Ook dragen Mega Trucks bij aan het oplossen van het fileprobleem op snelwegen. Echter, in het verstedelijkte gebied kunnen ze juist voor een verhoogde congestie zorgen (zie foto) en vormen ze in vergelijking met de huidige vrachtwagens een groter gevaar op de weg. 

 

Railcargo is in vergelijking met mega trucks nog twee keer zo milieuvriendelijk. Ook kan door het vervoeren van cargo op de rails, congestie op snelwegen effectiever worden tegengegaan. Echter, met Railcargo blijft voor- en natransport bestaan. Ook is het maar de vraag of Railcargo met de huidige capaciteitsbezetting van het spoorwegnet aan de steeds toenemende vraag naar vracht kan blijven voldoen.

 

Graag horen we van railprofessionals of de EU zich momenteel op de juiste kwesties richt, met het debat over het wel of niet invoeren van Mega Trucks in Europa. Mocht de EU zich op het spoor richten, wat zou er dan aan het spoor moeten gebeuren om aan de steeds toenemende vraag te voldoen? Is dit even makkelijk te realiseren als het invoeren van Mega Trucks?     

Meer informatie zie website: http://www.nomegatrucks.eu/

Deze gegevens stammen uit Railpedia. Railpedia is in 2010 in Infrasite opgenomen.
Wilt u gegevens gewijzigd hebben of heeft u vragen, neemt u dan contact op met de redactie van Infrasite.

This page last changed on Aug 15, 2008 by pieter gardenier
.

Comments:


Wat Mega Trucks lucratief maakt is dat het een redelijke goedkope oplossing lijkt te zijn voor het probleem van een toenemende behoefte aan vracht. Als je alleen de kosten in kaart brengt van het maken van zo een Mega Truck, dan zal het ook inderdaad een veel goedkopere oplossing zijn dan bijvoorbeeld het aanleggen van meer Rails om de capaciteit op te vangen.

Waar vaak niet op wordt gelet zijn de kosten van wegschade, milieuvervuiling en bijvoorbeeld ‘leefbaarheid van een gebied’ dat het invoeren van Mega Trucks veroorzaakt. Als deze indirecte kosten ook in kaart worden gebracht, dan lijkt een uitbreiding van spoor voor het creëren van capaciteit voor vrachtvervoer misschien wel (op langere) termijn een veel rendabelere oplossing.

Eigenlijk vind ik het dan ook de taak van de EU om pas echt een gedegen beslissing te nemen over het invoeren van Mega Trucks op het moment dat het duidelijk is dat het invoeren van Mega Trucks, ook op lange termijn, de beste oplossing is voor het hersende probleem van een tekort aan capaciteit voor het vervoeren van vracht.

Posted by pieter gardenier at Aug 13, 2008 17:12

Er is nog voldoende capaciteit op het spoor om de groei van goederenvervoer op internationale corridors op te vangen. Knelpunten doen zich vooral voor in stedelijke gebieden, maar daar zijn Megatrucks ook geen oplossing voor. Deze grote, lange vrachtwagens moeten we niet in onze steden willen.

Posted by corina de jongh at Aug 14, 2008 08:41


Het grote probleem is altijd nog de traagheid van het spoor. Ik woon in Zwitserland en ben verantwoordelijk binnen ons bedrijf voor de supply chain. We proberen, hoewel dat vrijwel onmogelijk is bij aanleveringen vanuit Azië en USA toch zo laat mogelijk aan te leveren en dat levert wel eens stress situaties op. Normaliter wordt altijd aangeleverd vanuit Bremerhafen via het spoor naar Bazel en vervolgens truck naar Bern en dat kost tot wel 10 dagen. Via vrachtauto aanlevering kost maar 4 dagen, dus tot 6 dagen tijdsparen. Het nadeel is de kosten, maar zoveel verschil is dat ook niet dat men daarvoor die extra dagen moet wachten als het erop aankomt.

 Dus als het aan mij ligt, als gebruiker van de transportservice, zou het goederenvervoer via de rails veel sneller moeten worden en zo niet, dan leidt de invoering van Megatrucks tot een verlaging van de kosten tegenover het transport over de rails, zodat het railtransport zijn kostenvoordeel verliest en minder aantrekkelijk wordt.

 Ligt de EU iets aan het spoor dan dient voornamelijk de snelheid van transport en omslag verhoogd te worden en dus separate sporen voor het goederenvervoer, zodat goederentreinen niet hoeven te wachten op de prioritair belangrijker gestelde personentransport via het spoor.

Posted by pjetter at Aug 20, 2008 08:47


Bij het rijden met megatrucks zal uiteindelijk ook voor- en natransport ontstaan. De kans dat alle vracht in een dergelijk groot vervoermiddel van dezelfde lokatie naar dezelfde lokatie moet is even groot / klein als met spoorvervoer. Er is wat dat betreft dus geen verschil en vervalt het zogenaamde voordeel van minder voor- en natransport. Wel kan er een verbeterslag gemaakt worden met spoorvervoer in reistijd van de goederen en meerdere laad/losplaatsen opzetten waardoor voor-en natransport beter te organiseren is. Verder gaan veel bedrijven met grote goederenstromen op speciale industrieterreinen nabij (vaak toch al drukke) snelwegen zitten waarbij die terreinen doorgaans minder goed per spoor bereikbaar zijn. Beter is het om een bedrijventerrein te lokaliseren op een plaats waar beide vervoervarianten mogelijk zijn. Dan is er voor alle partijen een eerlijke keus. Voordeel van spoor is uiteindelijk toch de milieuwinst en dat is en blijft toch een belangrijk punt.

Posted by vklever at Sep 03, 2008 14:00

Peter, als ik het goed begrijp zegt u dat de snelheid waarmee uw product wordt aangeleverd belangrijker is dan de de kosten. Uw bedrijf betaalt graag iets meer zodat u beter volgens de ‘just-in-time‘ theorie aan uw klanten kunt leveren. U betaalt dus graag iets meer voor een halvering van vervoertijd, maar hoeveel meer bent u bereid om te betalen? Als de rail sector dit van u en de andere (al dan niet logistieke) bedrijven weet, dan kunnen ze wellicht een business case maken waarin reistijd over de rails evengoed gehalveerd kan worden.

Verder ben ik het met Victor Klever eens dat “snelheid van levering” en “kosten” niet de enige twee factoren zijn om vrachtvervoer per weg in plaats van per rail te kiezen. Veel bedrijven hebben milieubewustzijn en duurzaamheidsmaatregelen in hun bedrijfsdoelstellingen staan, en dit moeten ze ook naleven zodat hun investeerders niet weglopen. Transport over de rails in plaats van over de weg kan helpen bij het bereiken van die doelstellingen. Maar met Mega Trucks rijden in plaats van normale vrachtwagens helpt ook om deze doelstelling te bereiken. De eerste oplossing helpt iets meer dan de tweede, maar brengt ook extra kosten met zich mee.

Momenteel is de EU bezig om na te denken over het wel of niet invoeren van Mega Trucks. Ik zie de EU als een afspiegeling van de Europese maatschapij, de Europese burger. Als vertegenwoordiger van de burger vind ik dan ook dat de EU deze kwesties moet behandelen met inachtneming van de wensen van de burger. Als de burger zou kunnen kiezen tussen producten die een fractie goedkoper zijn omdat ze volgens het ‘just-in-time’ principe snel worden aangeleverd in Mega Trucks, of producten die een fractie duurder zijn maar minder schade aan het milieu aanrichten, dan vind ik dat de EU voor dit laatste moet kiezen. Ik ben erin geinteresseerd of de kosten en baten van beide alternatieven (richten op rails vs. invoeren van Mega Trucks) worden bekeken alvorens de EU hierover een besluit vormt.

Posted by pieter gardenier at Sep 03, 2008 15:34


Hallo Pieter,

Ik was niet helemaal duidelijk: In ons geval geldt dat we door de lange levertijd uit Azië, soms in een situatie komen waarbij we wachten op het materiaal. In dat geval zijn we zeker bereid iets meer te betalen voor snelle levering. Hebben we genoeg materiaal in het magazijn wordt uiteraard de trein gebruikt om de kosten te drukken.

Zou het in de toekomst mogelijk worden om snelle levering te krijgen door Megatrucks en de kosten van dat transport dalen in richting van de kosten voor transport per trein, zou ik inderdaad gaan overwegen om de megatrucks als standaard transportmiddel te laten inzetten. Het zou ertoe kunnen leiden dat we nog later gaan bestellen en daardoor nog een paar dagen kapitaalkosten kunnen insparen.

Ik denk dat milieubewustzijn en duurzaamheidsmaatregelen zeker een rol spelen en dat die rol gaat toenemen in de toekomst. Misschien ken je de 80-20-2 regel, dat wil zeggen 80% van de mensen vindt duurzaamheid een belangrijk aspect, 20% zeggen duurzame goederen of diensten te gebruiken en 2% is uiteindelijk het marktaandeel van dit goed of dienst (dit gaat over duurzame koffie, als Max Havelaar en Organic, etc). Momenteel is kosten en snelheid veel belangrijker en dat zal nog lang duren voordat duurzaamheid een werkelijke rol gaat spelen.

Groeten

Posted by pjetter at Sep 11, 2008 16:56


Uit een recente discussie met enkele Railforum leden bleek dat ze meer argumenten vòòr dan tegen de introductie van Megatrucks konden benoemen. Het vervoer over de weg blijft, ook de komende jaren sterk groeien en dan bieden deze voertiugen meer capaciteit, lagere uitstoot en minder personeelskosten.

Het goederenvervoer per spoor zal de komende jaren ook blijven groeien, met name op de spoor corridors van en naar de havens.

Posted by corina de jongh at Apr 06, 2009 13:26


Het is allemaal heel simpel, vergeet de Megatrucks.

1- Qua capaciteit is het spoor heer en meester.

2- Qua vervuiling is het spoor heer en meester. http://www.bus-und-bahn-im-griff.de/interessantes/energieverbrauch_bus_bahn.html en http://www.ecotransit.org/ecotransit.nl.phtml

3- Meer en meer krijgen we te maken met het “probleem” Peakoil. Olie raakt op of wordt op z’n minst flink duurder. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubberts_Peak

Pieter Gardenier vroeg het al, hoeveel ben je bereid te betalen? Voor bv produkten uit Verweggistan. En Verweggistan is niet eens zo ver weg. Aardbeien, tomaten, sperzeibonen in de winter, citrusfruit, het komt allemaal uit Zuid-Europa. Ook de vleesconsumptie vraagt om Megatransport. Over de Alpen, waar de Megatrucks toch flink wat probleempjes ondervinden. Niet alleen in de transportsektor zal de mentaliteit uiteindelijk toch moeten veranderen.

Ook het consumptiepatroon staat ter diskussie. Verandert dit niet, dan wordt het simpel, meer betalen voor de Megatrucks. De vraag is waar ligt de grens? Ik kan je wel vertellen, in de Alpenlanden is die grens allang bereikt. Je kunt nog wel 20 NEAT’s bouwen, voor de consumptiedrift is het nooit genoeg.

Ik vecht al meer dan 30 jaar tegen de overconsumptie en ik krijg meer en meer hulp. De piraten voor de Somalische kust, de vluchtelingen uit Noord-Afrika, ze komen het allemaal hier halen. Ik ben 64 en tegen de tijd dat ze ook hier niet meer te houden zijn, bekijk ik de grassprieten van onderen.

Ik ben echter nog niet uitgestreden en daarom ben ik blij met dit forum, waar ik toevallig tegen aan lipe op zoek naar “wisselverwarming”. Op mijn weblog http://klimaatkombi.blogeiland.nl kaart ik e.e.a. aan. Het is dan ook van groot belang dat dit forum meer bekendheid krijgt, want de doorsnee Nederlander heeft nauwelijks verstand van de mogelijkheden van het spoor.

Posted by ed at Dec 25, 2009 10:07

Auteur: Redactie Infrasite

Mega Trucks of toch maar over de rails? | Infrasite

Mega Trucks of toch maar over de rails?

De Europese Commissie debatteert momenteel over het invoeren van Mega Trucks en wil voor het einde van de zomer 2008 een besluit vormen over het wel of niet toelaten van dit vrachtvervoermiddel. Onlangs is van de EU een publicatie verschenen waarin geconcludeerd wordt dat de introductie van Mega Trucks gunstig uitpakt voor de Europese samenleving.  

Mega Trucks zijn 25 meter lang en kunnen 60 ton wegen. Ze staan bekend als het nieuwe transportmiddel voor het vervoeren van vracht, de oplossing voor de steeds toenemende vraag hiernaar. In vergelijking met de vrachtwagens van vandaag zijn ze zuiniger voor het milieu. Ook dragen Mega Trucks bij aan het oplossen van het fileprobleem op snelwegen. Echter, in het verstedelijkte gebied kunnen ze juist voor een verhoogde congestie zorgen (zie foto) en vormen ze in vergelijking met de huidige vrachtwagens een groter gevaar op de weg. 

 

Railcargo is in vergelijking met mega trucks nog twee keer zo milieuvriendelijk. Ook kan door het vervoeren van cargo op de rails, congestie op snelwegen effectiever worden tegengegaan. Echter, met Railcargo blijft voor- en natransport bestaan. Ook is het maar de vraag of Railcargo met de huidige capaciteitsbezetting van het spoorwegnet aan de steeds toenemende vraag naar vracht kan blijven voldoen.

 

Graag horen we van railprofessionals of de EU zich momenteel op de juiste kwesties richt, met het debat over het wel of niet invoeren van Mega Trucks in Europa. Mocht de EU zich op het spoor richten, wat zou er dan aan het spoor moeten gebeuren om aan de steeds toenemende vraag te voldoen? Is dit even makkelijk te realiseren als het invoeren van Mega Trucks?     

Meer informatie zie website: http://www.nomegatrucks.eu/

Deze gegevens stammen uit Railpedia. Railpedia is in 2010 in Infrasite opgenomen.
Wilt u gegevens gewijzigd hebben of heeft u vragen, neemt u dan contact op met de redactie van Infrasite.

This page last changed on Aug 15, 2008 by pieter gardenier
.

Comments:


Wat Mega Trucks lucratief maakt is dat het een redelijke goedkope oplossing lijkt te zijn voor het probleem van een toenemende behoefte aan vracht. Als je alleen de kosten in kaart brengt van het maken van zo een Mega Truck, dan zal het ook inderdaad een veel goedkopere oplossing zijn dan bijvoorbeeld het aanleggen van meer Rails om de capaciteit op te vangen.

Waar vaak niet op wordt gelet zijn de kosten van wegschade, milieuvervuiling en bijvoorbeeld ‘leefbaarheid van een gebied’ dat het invoeren van Mega Trucks veroorzaakt. Als deze indirecte kosten ook in kaart worden gebracht, dan lijkt een uitbreiding van spoor voor het creëren van capaciteit voor vrachtvervoer misschien wel (op langere) termijn een veel rendabelere oplossing.

Eigenlijk vind ik het dan ook de taak van de EU om pas echt een gedegen beslissing te nemen over het invoeren van Mega Trucks op het moment dat het duidelijk is dat het invoeren van Mega Trucks, ook op lange termijn, de beste oplossing is voor het hersende probleem van een tekort aan capaciteit voor het vervoeren van vracht.

Posted by pieter gardenier at Aug 13, 2008 17:12

Er is nog voldoende capaciteit op het spoor om de groei van goederenvervoer op internationale corridors op te vangen. Knelpunten doen zich vooral voor in stedelijke gebieden, maar daar zijn Megatrucks ook geen oplossing voor. Deze grote, lange vrachtwagens moeten we niet in onze steden willen.

Posted by corina de jongh at Aug 14, 2008 08:41


Het grote probleem is altijd nog de traagheid van het spoor. Ik woon in Zwitserland en ben verantwoordelijk binnen ons bedrijf voor de supply chain. We proberen, hoewel dat vrijwel onmogelijk is bij aanleveringen vanuit Azië en USA toch zo laat mogelijk aan te leveren en dat levert wel eens stress situaties op. Normaliter wordt altijd aangeleverd vanuit Bremerhafen via het spoor naar Bazel en vervolgens truck naar Bern en dat kost tot wel 10 dagen. Via vrachtauto aanlevering kost maar 4 dagen, dus tot 6 dagen tijdsparen. Het nadeel is de kosten, maar zoveel verschil is dat ook niet dat men daarvoor die extra dagen moet wachten als het erop aankomt.

 Dus als het aan mij ligt, als gebruiker van de transportservice, zou het goederenvervoer via de rails veel sneller moeten worden en zo niet, dan leidt de invoering van Megatrucks tot een verlaging van de kosten tegenover het transport over de rails, zodat het railtransport zijn kostenvoordeel verliest en minder aantrekkelijk wordt.

 Ligt de EU iets aan het spoor dan dient voornamelijk de snelheid van transport en omslag verhoogd te worden en dus separate sporen voor het goederenvervoer, zodat goederentreinen niet hoeven te wachten op de prioritair belangrijker gestelde personentransport via het spoor.

Posted by pjetter at Aug 20, 2008 08:47


Bij het rijden met megatrucks zal uiteindelijk ook voor- en natransport ontstaan. De kans dat alle vracht in een dergelijk groot vervoermiddel van dezelfde lokatie naar dezelfde lokatie moet is even groot / klein als met spoorvervoer. Er is wat dat betreft dus geen verschil en vervalt het zogenaamde voordeel van minder voor- en natransport. Wel kan er een verbeterslag gemaakt worden met spoorvervoer in reistijd van de goederen en meerdere laad/losplaatsen opzetten waardoor voor-en natransport beter te organiseren is. Verder gaan veel bedrijven met grote goederenstromen op speciale industrieterreinen nabij (vaak toch al drukke) snelwegen zitten waarbij die terreinen doorgaans minder goed per spoor bereikbaar zijn. Beter is het om een bedrijventerrein te lokaliseren op een plaats waar beide vervoervarianten mogelijk zijn. Dan is er voor alle partijen een eerlijke keus. Voordeel van spoor is uiteindelijk toch de milieuwinst en dat is en blijft toch een belangrijk punt.

Posted by vklever at Sep 03, 2008 14:00

Peter, als ik het goed begrijp zegt u dat de snelheid waarmee uw product wordt aangeleverd belangrijker is dan de de kosten. Uw bedrijf betaalt graag iets meer zodat u beter volgens de ‘just-in-time‘ theorie aan uw klanten kunt leveren. U betaalt dus graag iets meer voor een halvering van vervoertijd, maar hoeveel meer bent u bereid om te betalen? Als de rail sector dit van u en de andere (al dan niet logistieke) bedrijven weet, dan kunnen ze wellicht een business case maken waarin reistijd over de rails evengoed gehalveerd kan worden.

Verder ben ik het met Victor Klever eens dat “snelheid van levering” en “kosten” niet de enige twee factoren zijn om vrachtvervoer per weg in plaats van per rail te kiezen. Veel bedrijven hebben milieubewustzijn en duurzaamheidsmaatregelen in hun bedrijfsdoelstellingen staan, en dit moeten ze ook naleven zodat hun investeerders niet weglopen. Transport over de rails in plaats van over de weg kan helpen bij het bereiken van die doelstellingen. Maar met Mega Trucks rijden in plaats van normale vrachtwagens helpt ook om deze doelstelling te bereiken. De eerste oplossing helpt iets meer dan de tweede, maar brengt ook extra kosten met zich mee.

Momenteel is de EU bezig om na te denken over het wel of niet invoeren van Mega Trucks. Ik zie de EU als een afspiegeling van de Europese maatschapij, de Europese burger. Als vertegenwoordiger van de burger vind ik dan ook dat de EU deze kwesties moet behandelen met inachtneming van de wensen van de burger. Als de burger zou kunnen kiezen tussen producten die een fractie goedkoper zijn omdat ze volgens het ‘just-in-time’ principe snel worden aangeleverd in Mega Trucks, of producten die een fractie duurder zijn maar minder schade aan het milieu aanrichten, dan vind ik dat de EU voor dit laatste moet kiezen. Ik ben erin geinteresseerd of de kosten en baten van beide alternatieven (richten op rails vs. invoeren van Mega Trucks) worden bekeken alvorens de EU hierover een besluit vormt.

Posted by pieter gardenier at Sep 03, 2008 15:34


Hallo Pieter,

Ik was niet helemaal duidelijk: In ons geval geldt dat we door de lange levertijd uit Azië, soms in een situatie komen waarbij we wachten op het materiaal. In dat geval zijn we zeker bereid iets meer te betalen voor snelle levering. Hebben we genoeg materiaal in het magazijn wordt uiteraard de trein gebruikt om de kosten te drukken.

Zou het in de toekomst mogelijk worden om snelle levering te krijgen door Megatrucks en de kosten van dat transport dalen in richting van de kosten voor transport per trein, zou ik inderdaad gaan overwegen om de megatrucks als standaard transportmiddel te laten inzetten. Het zou ertoe kunnen leiden dat we nog later gaan bestellen en daardoor nog een paar dagen kapitaalkosten kunnen insparen.

Ik denk dat milieubewustzijn en duurzaamheidsmaatregelen zeker een rol spelen en dat die rol gaat toenemen in de toekomst. Misschien ken je de 80-20-2 regel, dat wil zeggen 80% van de mensen vindt duurzaamheid een belangrijk aspect, 20% zeggen duurzame goederen of diensten te gebruiken en 2% is uiteindelijk het marktaandeel van dit goed of dienst (dit gaat over duurzame koffie, als Max Havelaar en Organic, etc). Momenteel is kosten en snelheid veel belangrijker en dat zal nog lang duren voordat duurzaamheid een werkelijke rol gaat spelen.

Groeten

Posted by pjetter at Sep 11, 2008 16:56


Uit een recente discussie met enkele Railforum leden bleek dat ze meer argumenten vòòr dan tegen de introductie van Megatrucks konden benoemen. Het vervoer over de weg blijft, ook de komende jaren sterk groeien en dan bieden deze voertiugen meer capaciteit, lagere uitstoot en minder personeelskosten.

Het goederenvervoer per spoor zal de komende jaren ook blijven groeien, met name op de spoor corridors van en naar de havens.

Posted by corina de jongh at Apr 06, 2009 13:26


Het is allemaal heel simpel, vergeet de Megatrucks.

1- Qua capaciteit is het spoor heer en meester.

2- Qua vervuiling is het spoor heer en meester. http://www.bus-und-bahn-im-griff.de/interessantes/energieverbrauch_bus_bahn.html en http://www.ecotransit.org/ecotransit.nl.phtml

3- Meer en meer krijgen we te maken met het “probleem” Peakoil. Olie raakt op of wordt op z’n minst flink duurder. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubberts_Peak

Pieter Gardenier vroeg het al, hoeveel ben je bereid te betalen? Voor bv produkten uit Verweggistan. En Verweggistan is niet eens zo ver weg. Aardbeien, tomaten, sperzeibonen in de winter, citrusfruit, het komt allemaal uit Zuid-Europa. Ook de vleesconsumptie vraagt om Megatransport. Over de Alpen, waar de Megatrucks toch flink wat probleempjes ondervinden. Niet alleen in de transportsektor zal de mentaliteit uiteindelijk toch moeten veranderen.

Ook het consumptiepatroon staat ter diskussie. Verandert dit niet, dan wordt het simpel, meer betalen voor de Megatrucks. De vraag is waar ligt de grens? Ik kan je wel vertellen, in de Alpenlanden is die grens allang bereikt. Je kunt nog wel 20 NEAT’s bouwen, voor de consumptiedrift is het nooit genoeg.

Ik vecht al meer dan 30 jaar tegen de overconsumptie en ik krijg meer en meer hulp. De piraten voor de Somalische kust, de vluchtelingen uit Noord-Afrika, ze komen het allemaal hier halen. Ik ben 64 en tegen de tijd dat ze ook hier niet meer te houden zijn, bekijk ik de grassprieten van onderen.

Ik ben echter nog niet uitgestreden en daarom ben ik blij met dit forum, waar ik toevallig tegen aan lipe op zoek naar “wisselverwarming”. Op mijn weblog http://klimaatkombi.blogeiland.nl kaart ik e.e.a. aan. Het is dan ook van groot belang dat dit forum meer bekendheid krijgt, want de doorsnee Nederlander heeft nauwelijks verstand van de mogelijkheden van het spoor.

Posted by ed at Dec 25, 2009 10:07

Auteur: Redactie Infrasite

Een uitgave van ProMedia Group
ProMedia Group
ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: +31 (0)10-280-1024
redactie@infrasite.nl