NMa: ProRail opnieuw om de tafel met Veolia over dienstregeling

Den Haag – Infrastructuurbeheerder ProRail dient opnieuw om de tafel te gaan met spoorwegonderneming Veolia Transport over het verdelen van capaciteit voor het gebruik van het spoor op de zogenaamde Maaslijn (Nijmegen-Venlo-Roermond) en Heuvellandlijn (Kerkrade-Maastricht). Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na onderzoek van een klacht ingediend door Veolia. Ook dient ProRail een onafhankelijke geschillenregeling op te stellen voor het geval dat een spoorwegonderneming en ProRail het met elkaar niet eens kunnen worden tijdens de zogenaamde coördinatiefase over de verdeling van de capaciteit.

Het geschil had betrekking op de wijze waarop ProRail de onderhoudswerkzaamheden op het spoor had ingepland gedurende de jaardienstregeling 2008. ProRail is als beheerder van het spoor verantwoordelijk voor de verdeling van capaciteit. Op twee baanvakken verkreeg Veolia niet de door haar gewenste capaciteit voor het vervoer van haar passagiers. Met name in de avond- en nachturen kon Veolia treinen niet laten rijden in verband met onderhoud aan het spoor door ProRail. Het gaat hier om zogenaamde "nachtgaten", dit zijn periodes van 5,5 uur waarin ProRail het reguliere onderhoud aan het spoor laat uitvoeren. Voor enkelsporige baanvakken, zoals de Maaslijn en de Heuvellandlijn, betekent dit dat er tijdens onderhoudswerkzaamheden helemaal geen treinen kunnen rijden. De NMa oordeelt dat ProRail onvoldoende heeft aangetoond dat zij alle nachtgaten daadwerkelijk nodig heeft voor onderhoud. Bovendien bepaalt de NMa dat ProRail bij de verdeling van capaciteit alle aanvragen voor capaciteit, zowel van spoorwegondernemingen als van ProRail zelf voor onderhoud, op gelijke wijze dient te behandelen. ProRail krijgt van de NMa drie weken de tijd om samen met Veolia tot overeenstemming te komen over de capaciteit op beide trajecten. Mochten partijen er niet uitkomen, dan kan Veolia de NMa verzoeken alsnog een last onder dwangsom op te leggen aan ProRail.

Reeds eerder dit jaar deed de NMa uitspraak in een soortgelijk geschil tussen spoorwegonderneming Syntus en ProRail. Vergelijkbare geschillen die Arriva en NSR aanhangig hebben gemaakt heeft de NMa nog in behandeling.

Deze zaak is behandeld door de Vervoerkamer, het onderdeel van de NMa dat toezicht houdt op de vervoerssector op basis van de Spoorwegwet. Toezicht op capaciteitsverdeling in de spoorsector is één van de prioriteiten van de NMa voor dit jaar. De NMa zal deze sector dan ook in de toekomst nauwlettend blijven volgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)