Adviesbureau evalueert ProRail

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft de Tweede Kamer op 17 juni 2008 twee onderzoeken gestuurd over het functioneren en aansturen van ProRail. Conclusie van de onderzoeken is dat ProRail op een aantal onderwerpen goed scoort, maar dat er wel verbeterpunten zijn.

Een adviesbureau heeft in opdracht van minister Eurlings de aanbevelingen uit ‘Op de Rails’ getoetst op hun voortgang. Ook hebben de onderzoekers een inhoudelijk oordeel uitgesproken over de voortgang van de aanbevelingen uit dit onderzoeksverslag van de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de ICT- en beveiligingssystemen en de calamiteitenorganisatie van ProRail.

Minister Eurlings neemt de aanbevelingen over en verwacht dat ProRail aan de slag gaat met de benodigde acties. Ook wil hij dat ProRail hem regulier op de hoogte houdt van de voortgang.

Op de Rails

Volgens het onderzoek is bijsturing nodig voor ProRail zelf en voor de interactie en samenwerking tussen ProRail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Uit de onderzoeken blijkt dat ProRail op belangrijke onderdelen, zoals veiligheid, informatievoorziening en benutting beter of even goed presteert als andere Europese infrastructuuroperators. Wel is de klanttevredenheid van lokale overheden en vervoerders gedaald. ProRail is aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit ‘Op de Rails’, maar op belangrijke onderdelen is er volgens de onderzoekers nog onvoldoende aan voldaan. Tevens adviseren de onderzoekers om verantwoordelijkheden eenduidiger te beleggen binnen de organisatie.

ProRail doet het goed op het gebied van veiligheid, in vergelijking met het buitenland zijn er weinig ontsporingen of botsingen. De communicatie aan VenW over de veiligheidsprojecten en het verwachte veiligheidsniveau is echter onvoldoende. Daarom adviseert het adviesbureau vanuit één visie een plan van aanpak te ontwikkelen waarin de samenhang tussen verschillende samenwerkingsprojecten helder wordt. Daarbij moeten alle veiligheidsprojecten op één centrale plaats binnen ProRail worden gemonitord.

Voor een goede werking van de sector is het verder van belang dat zowel de rol als de aansturing van ProRail volledig helder zijn voor de organisatie zelf én voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

ICT- en beveiligingssystemen en calamiteitenorganisatie

De onderzoekers bevelen ProRail aan een toekomstvisie op beveiligingssystemen en treindienstleidingsysteem te ontwikkelen. Hierbij moet worden afgewogen of het systeem zelf wordt gebouwd of dat ProRail samenwerking zoekt met commerciële partijen die software oplossingen leveren voor treindienstleidingsystemen.

Het onderzoek laat zien dat ProRail goede processen heeft waarmee in het geval van storingen de schade wordt beperkt, reizigers worden ingelicht en de treinenloop zo snel mogelijk wordt opgevangen. Wel adviseert het bureau de verouderde documentatie voor storingen te actualiseren.

Met de conclusies van de onderzoeken kunnen ProRail en VenW de volgende stap zetten in de verbetering van het beheer van de spoorwegen.

Meer informatie

U vindt onderstaande kamerstukken op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

20085659 Onderzoek aansturing en functioneren ProRail. Kamerstuk | 17-06-2008

20085659 Bijlage 2 Evaluatie voortgang Op de Rails. Kamerstuk | 17-06-2008.

20085659 Bijlage 3 Evaluatie ICT en beveiligingssystemen en calamiteitenorganisatie. 17-06-2008

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat