Onderzoek naar gebruik reistijdeninformatie langs de A2 bij Best

‘s-Hertogenbosch – Op dinsdag 27 mei 2008 zijn twee dynamische informatieborden langs de A2 bij Best aangesloten. De borden geven een indicatie van de reistijd met de trein vanaf tijdelijk Overstappunt Best naar Utrecht CS in vergelijking met de verwachte reistijd met de auto. De informatie op de borden wordt doorlopend aangepast aan de werkelijke situatie, zodat A2-weggebruikers een goede vergelijking kunnen maken tussen de duur van hun reis per auto of per trein. Automobilisten kunnen een slimme keuze maken en overstappen op de trein om file te vermijden.

Verkeersonderzoek

In juni 2008 houdt Rijkswaterstaat Noord-Brabant een verkeersonderzoek in de omgeving van Best. Doel is inzicht te krijgen in de mobiliteitsbehoefte van de A2 weggebruiker om daarmee het tijdelijk overstappunt Best optimaal in te zetten voor de beoogde reductie van verkeer tijdens de spits. Voor dit onderzoek worden op 3 juni tussen 6.00 en 19.00 uur op de A2 ter hoogte van Best de kentekens geregistreerd van passerende voertuigen. De houders van de geregistreerde kentekens worden vervolgens schriftelijk benaderd voor een enquête. De kentekens en adresgegevens worden vertrouwelijk behandeld en na verzending van de enquête vernietigd.

Het tijdelijk Overstappunt Best is het resultaat van goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, NS en ProRail. Het overstappunt biedt automobilisten een slim alternatief voor de file als gevolg van de wegwerkzaamheden aan de A2. Automobilisten kunnen de auto gratis parkeren bij Station Best en overstappen op de Intercity richting Utrecht en Schiphol, die tot eind 2010 een extra stop maakt in Best. Op het traject tussen Eindhoven en Utrecht scheelt dat gemiddeld 35 minuten ten opzichte van de weg. Bij het station in Best zijn 475 extra parkeerplaatsen gerealiseerd en automobilisten krijgen nu dus reistijdeninformatie aangeboden op borden langs de A2.

De A2 wordt tussen Maastricht en Amsterdam verbreed. De komende twee jaar verwacht Rijkswaterstaat extra hinder voor het verkeer in verband met de werkzaamheden aan de rondwegen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers moeten vooral in de spits rekening houden met extra reistijd tussen Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Utrecht.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Opening tijdelijk overstappunt Best

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant