Start bouwwerkzaamheden Hanzelijn rondom station Lelystad

tijdelijke verkeersmaatregelen Middendreef

Utrecht – De Middendreef in Lelystad is vanaf maandag 9 juni 2008 tot maandag 7 juli 2008 deels afgesloten voor het auto- en fietsverkeer. Automobilisten en fietsers die de stad uitrijden worden tijdelijk omgeleid. De weg blijft wel toegankelijk voor het auto- en fietsverkeer dat de stad inrijdt. De Combinatie Lely-200 v.o.f. verricht deze werkzaamheden in opdracht van ProRail vanwege de uitbreiding van het spoor en het station Lelystad voor de aanleg van de Hanzelijn.

Omleiding auto- en fietsverkeer

Automobilisten worden via de Ziekenhuisweg, Zuigerplasdreef en de Gordiandreef omgeleid. Fietsers worden via de Tjalk omgeleid. De tijdelijke omleiding voor fietsers is met borden aangeduid.

Alternatieve route bewoners zorgcentrum

Voor de bewoners van het zorgcentrum Ravelijn is een alternatieve route. Veel bewoners maken gebruik van een maaltijd in De Hoven. De alternatieve route is met name nodig voor de mensen die zich met een rollator verplaatsen.

Hanzelijn

ProRail bouwt een nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle: de Hanzelijn. Vanaf december 2012 duurt een treinreis tussen beiede steden slechts dertig minuten. Zodoende komen het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd veel dichter bij de Randstad te liggen. Ook zorgt de Hanzelijn voor minder drukte op de Gooilijn en de Veluwelijn. Langs de Hanzelijn verrijzen nieuwe stations in Dronten en Kampen en wordt station Lelystad aangepast. Het tracé krijgt bovendien een nieuwe brug over de IJssel tussen Hattem en Zwolle en een tunnel onder het Drontermeer tussen Kampen en Dronten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail