René Kottman voorzitter Raad van Commissarissen Keyrail

René Kottman (62) is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Keyrail, de exploitant van de Betuweroute.

Onlangs nam René Kottman afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam. Daarvoor was hij voorzitter van het management-adviesbureau Berenschot. Hij beschikt over een jarenlange bestuurlijke ervaring in tal van commissariaten (onder meer Delta Lloyd Groep, Wavin) en bestuursfuncties (onder meer VNO-NCW, St. VU Medisch Centrum, Raad van Verkeer en Waterstaat).

Cees Tommel en Sjoerd Sjoerdsma, directie van Keyrail: “We zijn zeer verheugd met de benoeming van de heer Kottman. Hij is met zijn grote ervaring een ideale voorzitter van de Raad van Commissarissen van een jong bedrijf als Keyrail.” René Kottman: “Ik zie een hele mooie taak voor mij bij de verdere ontwikkeling van Keyrail die moet leiden tot een rendabele exploitatie van de Betuweroute!”

De Raad van Commissarissen wordt verder gevormd door Hans Gerson, Udo Groen en Hans Smits.

Over Keyrail

Keyrail exploiteert de Betuweroute, de spoorlijn die loopt van de Rotterdamse haven tot de grens van Duitsland (Zevenaar). We realiseren doorgaande verbindingen voor goederenvervoer tussen de Nederlandse zeehavens en de belangrijke Europese industriële centra. Haven Amsterdam, ProRail en Havenbedrijf Rotterdam zijn de aandeelhouders van Keyrail.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Keyrail