Infrabel ontvangt een veiligheidsvergunning

EEN ERKENNING DAT INFRABEL VOLDOET AAN DE VEILIGHEIDSEISEN OM HET SPOORWEGNET TE BEHEREN EN TE EXPLOITEREN

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, heeft op 23 mei 2008 haar “veiligheidsvergunning” ontvangen van de Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS), de Nationale Veiligheidsinstantie van België. Het tweede Europese spoorwegpakket verplicht de infrastructuurbeheerder om over een veiligheidsvergunning te beschikken. Het verkrijgen van de vergunning erkent de wil van zowel Infrabel als haar medewerkers om een actief georganiseerd veiligheidsbeleid te voeren.

Een wettelijk Europees kader

Sinds de wet van 19 december 2006, die de Europese richtlijnen met betrekking tot het spoorvervoer (het zogenaamde “tweede spoorwegpakket”) omzet in Belgisch recht, is de infrastructuurbeheerder verplicht een veiligheidsvergunning te behalen, net zoals de spooroperatoren sinds lange tijd verplicht zijn een veiligheidscertificaat te behalen. Infrabel heeft deze vrijdag 23 mei 2008 de veiligheidsvergunning uit handen van de DVIS, de Nationale Veiligheidsinstantie van België, ontvangen. De DVIS maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.

Sinds de wet is verschenen, heeft Infrabel een dossier samengesteld dat de volledige beschrijving omvat van haar veiligheidsbeheerssysteem en haar veiligheidsmaatregelen met betrekking tot haar activiteiten. Op vraag van de DVIS heeft Infrabel haar veiligheidsbeheerssysteem nog uitgebreid en verfijnd. Na onderzoek van dit dossier heeft de DVIS een positief advies uitgebracht over het feit dat Infrabel in alle omstandigheden steeds een optimale veiligheid kan garanderen. Infrabel krijgt deze vergunning voor een periode van vijf jaar.

De erkenning van een jarenlange inzet

Het behalen van de veiligheidsvergunning vormt voor Infrabel de erkenning van een jarenlange inzet en een actief investeringsbeleid, zowel in termen van personeel als van financiële inbreng. Een maximale veiligheid op het hele Belgische spoorwegnet is voor Infrabel een absolute topprioriteit en ze streeft dan ook naar een continue verbetering van dit veiligheidsniveau. Infrabel wil al haar medewerkers bedanken die hebben meegewerkt om deze doelstelling te kunnen realiseren.

Infrabel is de naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de licenties en de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen en maakt deel uit van de NMBS-groep. De onderneming stelt vandaag zo’n 12.500 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,25 miljard euro (2007).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Infrabel