Strukton Rail geeft opdracht voor video-inspecties

Maarssen – Op donderdag 15 mei 2008 heeft Strukton Rail een overeenkomst met Eurailscout Inspection & Analysis getekend voor het uitvoeren van video-inspecties op het Nederlandse spoor. Jaarlijks zal het gaan om circa 800 opnameritten.

De video-inspectietreinen zullen alle hoofdemplacementen en hoofdsporen inspecteren. De frequentie van wisselinspecties is afhankelijk van de belastingcategorie en varieert tussen wekelijks en eens in de vier weken. Het contract loopt vooralsnog tot het einde van 2008 en betreft alle onderhoudsgebieden van Strukton Rail.

Voor Strukton Rail betekent dit dat een groot deel van de visuele inspectie door baanwerkers die te voet gaan niet meer nodig is. De nieuwe methode draagt hierdoor in belangrijke mate bij aan de veiligheid van de Struktonmedewerkers. Daarnaast is een dergelijke loopschouw tijdrovend en arbeidsintensief. De voor de visuele inspecties vereiste veiligheidsmaatregelen leiden bovendien tot ontregeling van de treinenloop.

De beelden afkomstig van de videoschouwtrein worden nu in de viewingroom van Strukton Rail bekeken. Daarbij kijken de inspecteurs vooral naar veilige berijdbaarheid, maar zij kijken ook dieper in de materie, naar bijvoorbeeld slijtageplekken, braamvorming en scheurtjes. Belangrijke beelden in het kader van veilige berijdbaarheid en onderhoudsengineering kunnen worden bewaard.

Eurailscout beschikt over de deskundigheid om de toestand van het spoor in kaart te brengen met verschillende technieken. Het bedrijf zet naast de videoinspectietreinen, waarop dit contract betrekking heeft, verschillende meettreinen in (ultrasoon, wervelstroom). Tevens beschikt Eurailscout over de benodigde expertise om de verzamelde meetgegevens te analyseren.

Strukton Rail en Eurailscout ontwikkelden in samenwerking de mobiele video-inspectiesystemen, waarmee Eurailscout de railinfrastructuur nu snel en zonder buitendienststelling kan inspecteren. De eerste video-inspectietrein VST-05 werd begin 2006 uitontwikkeld. Sinds eind 2007 rijdt ook de generatie VST-07 rond waarin een aantal vernieuwingen is doorgevoerd. Daarvan zijn inmiddels drie treinen operationeel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Rail bv