FNV: NS hoort op het Nederlandse spoor ook na 2015

Campagne van start!

De campagne ‘NS hoort op het Nederlandse spoor ook na 2015’ heeft een officiële aftrap gekregen! Op de website nsrijdtverder.nl zal regelmatig een bekende Nederlander te vinden zijn die aangeeft waarom volgens hem of haar het hoofdrailnet bij NS moet blijven. Daarnaast zullen kaderleden gaan flyeren en handtekeningen verzamelen van het Nederlandse publiek. Ook zal de bond een lobby opzetten in politiek Den Haag met steun van vakcentralevoorzitter Agnes Jongerius en Bondgenoten-voorman Henk van der Kolk.

Het Nederlands elftal en NS lijken wel een beetje op elkaar. Als het goed gaat is elke Nederlander trots, maar als het slecht gaat klaagt iedereen met de ander mee. FNV Bondgenoten niet. De bond is en blijft een kritische fan van NS en wil dat de overheid de aanbesteding van het hoofdrailnet in 2015 afblaast en de exploitatie snel onderhands gunt aan NS.

Waarom een onderhandse gunning?

"Op dit moment valt de concessieverlening voor exploitatie van het openbaar vervoer per trein niet onder de aanbestedingsplicht van artikel 61 in de Wet Personenvervoer 2000 (artikel 64, eerste lid WP 2000). Dit geldt mutatis mutandis voor spoorvervoerdiensten welke bij koninklijk besluit zijn aangewezen als hoofdrailnet… Het gevolg is dat de minister inderdaad in 2015 de concessie voor het hoofdrailnet onderhands aan de NS kan gunnen."

Ja hoor, het staat er echt: de rijksoverheid hoeft helemaal niet over te gaan tot openbare aanbesteding van het hoofdrailnet en mag van de EU het treinvervoer over dit spoornet gewoon onderhands aan NS gunnen.

En dit is niet door de eerste de beste opgeschreven. Namelijk de Amsterdamse hoogleraar en advocaat Elies Steyger die gespecialiseerd is in Europees recht én in mededingingsrecht. Steyger heeft haar bevindingen op papier gezet op verzoek van vakbondsbestuurder Roel Berghuis van FNV Bondgenoten.

De voordelen van een vroegtijdige onderhandse gunning van het hoofdrailnet aan NS op een rij. Kort maar krachtig:

> Exploitatiezekerheid is gunstig voor het investeringsklimaat: als NS de garantie heeft nog jaren te kunnen blijven rijden, dan kan gewoon geïnvesteerd blijven worden in nieuw materieel (waarvoor een levertijd van vele jaren geldt);

> Exploitatiezekerheid leidt tot rust voor de reiziger: bij verandering van vervoerder zullen er zonder meer zaken veranderen, en het is maar afwachten of dat ten goede of ten slechte zal zijn;

> Exploitatiezekerheid leidt tot werkzekerheid en rust voor het personeel: dit spreekt voor zich;

> Exploitatiezekerheid leidt tot rust en zekerheid in het spoorvervoer, wat ertoe leidt dat meer mensen de trein nemen en de files afnemen;

> Exploitatiezekerheid voor NS voorkomt de komst van een grote groep nieuw en onervaren spoorwegpersoneel: dat komt de spoorwegveiligheid ten goede;

> Exploitatiezekerheid voor NS is goed voor het Nederlandse zelfvertrouwen: het moet maar eens uit zijn met de ‘uitverkoop’ van Nederlandse bedrijven zoals KLM, ABN Amro, Numico, Corus en VNU;

> De nieuwkomers in het personenvervoer op het spoor tot nu toe zijn allemaal buitenlandse bedrijven zoals Arriva (Groot-Brittannië), Veolia (Frans) en Connexion (Frans), om nog maar te zwijgen over de brede groep internationale spelers in het (aanbestede) spoorgoederenvervoer;

> Last but not least: exploitatiezekerheid betekent dat er geen dure aanbestedingsprocedure hoeft te worden gestart om uiteindelijk een buitenlandse concurrent binnen de landsgrenzen te halen.

Meer argumenten voor onderhandse gunning vindt u op de website nsrijdtverder.nl

nsrijdtverder.nl is een onderdeel van FNV Bondgenoten Spoor

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Spoor