NMBS realiseert verdere groei in 2007

Brussel, België – NMBS verbetert haar resultaten opnieuw in 2007. Dit boekjaar benadert de spooroperator het financiële evenwicht en boekt een verlies van nog 17,8 miljoen euro. NMBS verbetert hier haar resultaat en snijdt ¾ van haar verlies weg. De operationele cashflow (EBITDA) gaat er met 3,5 miljoen euro op vooruit en bedraagt 7,3 miljoen euro voor 2007.

Ook in haar derde boekjaar als zelfstandig operator sluit NMBS het jaar 2007 tevredenstellend af: het globale bedrijfsresultaat bedraagt -17,8 miljoen euro, een resultaat dat boven de prognoses ligt. NMBS doet dus opnieuw beter dan verwacht. Over de voorbije 3 jaar heeft NMBS haar resultaat met 168,7 miljoen euro verbeterd. Het EBITDA, als cashflow de meest sprekende economische parameter, gaat er verder op vooruit. In 2006 bedroeg het EBITDA nog 3,5 miljoen euro, wat maakt dat in 2007 de operationele cashflow meer dan verdubbelde tot 7,3 miljoen euro. NMBS dekt dus haar operationele kosten.

“Opnieuw verbetert NMBS haar resultaten en de doelstelling om breakeven te draaien ligt nu binnen handbereik” zegt een tevreden CEO Marc Descheemaecker. “Voor het eerst boekt de directie Reizigers Internationaal een positief resultaat, terwijl we in 2005 in deze sector nog 22 miljoen euro verloren. Ik ben bovendien ook heel erg tevreden dat we voor het eerst meer dan 200 miljoen reizigers mochten verwelkomen op onze treinen. Ik feliciteer het voltallige NMBS-personeel, zonder wie we deze prestaties niet hadden kunnen realiseren.”

Ook de operationele resultaten van NMBS stijgen verder in 2007. De totale bedrijfsopbrengst van NMBS bedraagt 2.217,5 miljoen euro, en elk deel van de activiteiten genereert een hogere omzet dan in 2006.

Het netto resultaat per sector evolueert in elk van de sectoren positief.

NMBS legt ook in haar derde jaar sterk verbeterde financiële en operationele resultaten voor, ook al blijven er nog een aantal inspanningen te leveren in de context van de liberalisering van de spoorsector.

De ambitie om breakeven te halen op 31 december 2008 blijft meer dan ooit gelden.

Ook op kwalitatief vlak werkt NMBS aan verdere verbeteringen: aan boord van haar treinen het comfort verhogen, onder meer door een verhoging van het aantal aangeboden zitplaatsen, door aantrekkelijke reistijden aan te bieden, gekoppeld aan het milieuvriendelijke karakter van de trein. De instroom van nieuwe M6-dubbeldekkers en de bestelling van de GEN-treinen moeten de pendelaars in de komende jaren meer zitplaatsen bieden.

Meer details vindt u op http://www.nmbs.be

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMBS / SNCB