Railvervoerders verenigen zich bij Koninklijk Nederlands Vervoer

Versterking positie KNV als multimodaal vervoerhuis van Nederland

Den Haag – Tien railgoederenvervoerbedrijven zijn gezamenlijk toegetreden als lid van Koninklijk Nederlands Vervoer. Hiermee wordt de status van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) als multi-modaal vervoerhuis bevestigd en versterkt. De bedrijven zullen na verloop van tijd een eigen sectorvereniging in de federatie vormen. Tot die tijd zijn zij aangesloten bij de sectorvereniging KNV Goederenvervoer.

KNV verwelkomt de railgoederenvervoerbedrijven en hun wil om samen met de andere vervoerssectoren de belangen van het vervoerend bedrijfsleven te behartigen. Deze belangen zijn onder andere: Een gelijk (Europees) speelveld, ook tussen modaliteiten. Inzet op versterking van de rail- en weginfrastructuur, verbetering van de bereikbaarheid van Nederlandse en Europese economische centra, afname van de administratieve lastendruk, evenwichtige inzet op reductie van schadelijke emissie en een verbetering van de economische positie van het vervoerend bedrijfsleven.

De aansluiting van de railgoederenvervoerbedrijven past in het streven van KNV om zich als vereniging aan te passen aan de huidige multi-modale realiteit. KNV directeur Ad Toet: “Duurzaamheid in mobiliteit is alleen haalbaar als er sprake is van multi-modale samenwerking in het goederen en het personenvervoer.” Vele bedrijven vervoeren hun passagiers of goederen niet louter unimodaal. De tijd dat vracht of passagiers alleen over de weg of over het spoor werden vervoerd ligt achter ons. Alle modaliteiten worden ingezet, vanuit milieuoogpunt, vanwege kostenefficiency, vanwege wettelijke voorschriften of als gevolg van de toenemende congestie. Den Haag en Europa moeten kiezen voor forse investeringen in zowel water-, rail- als wegverbindingen.

Koninklijk Nederlands Vervoer behartigt al sinds de oprichting in 1881 de belangen van de spoorsector. De vrachtauto moest toen nog worden bedacht. Van oudsher is Railion al KNV-lid en dit jaar heeft ook ProRail zich aangesloten. De tien railgoederenvervoerbedrijven die gezamenlijk toetreden zijn:

– Rurtalbahn Benelux BV

– Rotterdam Rail Feeding

– VolkertRail Logistics BV

– ACTS Nederland

– ERS Railways

– Rail4Chem Benelux BV/

– Veolia Cargo Nederland BV

– B-Cargo

– BAM Rail BV

– Strukton Railinfra Materieel en Logistiek

Naast deze bedrijven verwelkomt KNV Goederenvervoer ook DHL Freight en GTO Group als nieuwe leden.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en rail en voor het beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)