Vervoer Betuweroute op schema

Den Haag – Vanaf half januari hebben tussen de 75 en 90 treinen per week over de Betuweroute gereden. De Betuweroute zit daarmee vol, omdat de huidige capaciteit als gevolg van het ingroeijaar beperkt is. Dat schrijft minister Eurlings op 1 april 2008 aan de Tweede Kamer in de brief bij de voortgangsrapportage over de Betuweroute.

De gebruiksregeling houdt in dat er één trein per 1,5 uur per richting kan rijden. Dit is nodig om de veiligheid te garanderen zo lang er nog getest wordt op het traject (de zogenaamde trein-baan-integratietesten). Naar verwachting zijn deze testen voor bijna alle type locomotieven in mei 2008 afgerond. Dan denkt exploitant Keyrail de gebruiksregeling tijdens werkdagen, na overleg met de Inspectie Verkeer en Waterstaat, voor de zomer te kunnen beëindigen. Vanaf dat moment komt er meer ruimte beschikbaar voor treinen op de Betuweroute.

Aansluiting Duitsland

Om de capaciteit in Duitsland te vergroten, is naast een derde spoor tussen de Duitse grens en Oberhausen ook blokverdichting nodig. Hierdoor kunnen treinen dichter op elkaar rijden, zonder dat de veiligheid in het geding komt. De aanleg van het derde spoor ligt op schema en zal naar verwachting vanaf december 2013 beschikbaar zijn. De Duitse spoorbeheerder loopt echter vertraging op voor de blokverdichting van één tot twee jaar. Tot 2010 blijft de capaciteit hierdoor op minimaal 100 goederentrein per dag per richting. Dit is naar verwachting van Keyrail echter voldoende om aan de vraag van vervoerders te kunnen voldoen.

Meer informatie
De kamerbrief en de voortgangsrapportage vindt u op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat