Almelo Verdiept later in dienst

Tegenvallers in uitvoering vragen extra tijd

Utrecht – Aannemer Van Hattum en Blankevoort heeft ProRail laten weten dat de verdiepte spoorligging in Almelo niet in december 2008 gereed is.

De aannemer heeft meer tijd nodig gehad voor de werkzaamheden dan aanvankelijk gedacht. De vertraging is voor een groot deel veroorzaakt door tegenvallers in de uitvoering. Ondanks diverse versnellingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een deel van het betonwerk prefab uit te voeren, is de vertraging niet meer in te halen. De verwachting is dat de indienststelling van de verdiepte ligging in mei/juni 2009 zal plaatsvinden. De komende weken wordt de nieuwe indienststellingsdatum bekend.

Door de uitloop van de werkzaamheden zal er langer een enkelspoor blijven tussen Almelo en Almelo de Riet. Voor zover nu bekend heeft de uitloop geen gevolgen voor de duur van de afsluitingen van overwegen. Wel zullen de afsluitingen in een andere periode plaatsvinden. Hierover wordt de omgeving tijdig geïnformeerd. ProRail betreurt wel de langere periode van bouwoverlast voor de direct aanwonenden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail