Businesscase hoogwaardig OV Noordoost-Brabant in de maak

‘s-Hertogenbosch – De consortia BAM Infra – AM – Goudappel Coffeng, Zuiderkruis (Movares – Bohemen – Bouwfonds-MAB – Buck Consultants International – Mobility Managers – Strukton Rail – Veolia Transport Rail) en de bedrijven Keypoint Consultancy en Mobycon mogen een businesscase opstellen om de bereikbaarheid in Noordoost-Brabant met hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) op een hoger plan te tillen. Op 15 juni 2008 moeten de plannen zijn ingediend.

Dit heeft een beoordelingscommissie waarin niet alleen vertegenwoordigers uit de regio zitting hebben maar ook externe deskundigen (verkeer/mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling/landschap, duurzame ontwikkeling, regionale (economische) kennis en reiziger). Vooraf was overeengekomen dat het advies van deze commissie bindend zou zijn.

De kwaliteit van het openbaar vervoer is in Noordoost-Brabant onder de maat. Daarom is aan marktpartijen gevraagd om creatieve en haalbare oplossingen te bedenken. Elk bedrijf, of combinatie van bedrijven, kon meedoen. In totaal zijn 11 plannen van aanpak ingediend. De gekozen (samenwerkende) bedrijven werken de plannen de komende maanden uit. In het najaar van 2008 vindt besluitvorming plaats door Provinciale Staten en de gemeenteraden.

De businessplannen moeten niet alleen antwoord geven op de vraag op welke wijze HOV mogelijk is, maar ook welke ruimtelijke ontwikkelingen nodig zijn om de kwaliteit van het openbaar vervoer op het gewenste peil te krijgen. Er wordt een doorkijk naar 2030 gevraagd. Welke economische spin-off is te verwachten? Ook moeten de kosten op een rij worden gezet. En zijn deze (voor een deel) terug te verdienen via toename gebruik HOV en/of opbrengsten uit ruimtelijke ontwikkelingen?

De stuurgroep ‘Hoogwaardig openbaar vervoer Noordoost-Brabant’ staat onder leiding van gedeputeerde Cora Steffens en bestaat uit bestuurders van de gemeenten Uden, Veghel, Oss, ’s-Hertogenbosch, Schijndel, Boxtel en Sint-Oedenrode, werkgeversorganisaties Revus en Boxtel (WeB), de Brabantse Milieu Federatie en het Reizigersoverleg Brabant.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Brabant vraagt businessplannen HOV (13-11-2007)

Marktverkenning HOV in Noordoost-Brabant (15-06-2007)

Meer informatie over het Duits Lijntje (spoorlijn Boxtel – Veghel – Uden) vindt u in Infrasite Projecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant