ProRail bouwt extra perron station Deventer

Utrecht – Verkorte reistijd extra spitstreinen. Treinstation Deventer krijgt vanaf 15 juni 2008 een extra perron. In opdracht van ProRail start aannemer Strukton Railinfra Noord medio maart met de voorbereidingen voor de bouw. Het perron, dat tijdelijk wordt geplaatst vooruitlopend op de aanleg van het definitieve perron, lost een knelpunt in de dienstregeling op. De extra spitstreinen vanuit de Randstad naar Deventer krijgen een kortere reistijd van ongeveer 10 minuten.

Aanleiding voor de komst van een extra perron is de toename van het aantal spitstreinen vanuit Schiphol-Amsterdam-Amersfoort. In de huidige situatie konden deze treinen niet tegelijk stoppen op station Deventer en moesten de extra spitstreinen in Apeldoorn wachten. Dit knelpunt wordt opgelost met het extra perron.

Het tijdelijke perron komt aan het doorlopende spoor aan de zijde van het stationsgebouw. De toegang er naartoe loopt via een trap over het gebouw van AKO heen. Naast de trap komt een hellingbaan. Op het perron komt verlichting, informatievoorzieningen, een omroepinstallatie en schuilgelegenheden.

De komst van het perron gaat niet ten koste van het aantal fietsenstallingplaatsen, omdat verwijderde plaatsen in de directe nabijheid worden gecompenseerd.

De aannemer start half maart met voorbereidende werkzaamheden en is eind mei klaar. Hij werkt overdag en ‘s nachts en probeert de hinder voor omwonenden en reizigers zoveel mogelijk te beperken. ProRail informeert omwonenden vooraf over nachtelijke werkzaamheden. Vanaf 15 juni wordt het tijdelijk perron opgenomen in de dienstregeling.

Definitief perron

Om het capaciteitsknelpunt snel op te lossen, is er in goed overleg tussen ProRail, gemeente Deventer en NS gekozen voor een tijdelijk perron ter overbrugging van de periode tot en met de realisatie van het definitieve perron. De voorbereiding en de bouw van een definitief perron op station Deventer kost meer tijd doordat er bijvoorbeeld rekening gehouden moet worden met het monumentale stationsgebouw. De komende maanden werken de partijen samen aan het ontwikkelingsproces van het definitieve perron.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail