Rijk sluit akkoord met DSM over beëindiging ammoniaktransport

Dit is een gezamenlijk persbericht van VROM en V&W

Den Haag – Minister Cramer (Ruimte en Milieu) en Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) hebben op 4 maart 2008 een principeakkoord gesloten met DSM over de beëindiging van de ammoniaktransporten tussen Geleen en IJmuiden. Uiterlijk per 31 december 2009 zullen de ammoniaktransporten van 116.000 ton per jaar op deze route definitief worden stopgezet. Hiermee wordt de grootste ammoniakstroom van gemiddeld 116 treinen per jaar door Nederland beëindigd. In 2006 is – na een akkoord met AKZO Nobel – al een eind gekomen aan chloortransporten tussen Rotterdam en Delfzijl. Met dit principeakkoord is opnieuw een belangrijke stap gezet om het vervoer per spoor veiliger te maken.

Ammoniaktransporten per spoor zijn sinds jaren zowel politiek als maatschappelijk omstreden. In het kabinetsstandpunt Ketenstudies heeft het kabinet zich als doel gesteld het structureel transport van ammoniak per spoor tussen Geleen en IJmuiden te beëindigen. Voor inwoners in en rondom dichtbevolkte gebieden als Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven betekent dit akkoord dat het risico, dat er tijdens het ammoniaktransport een ongeluk gebeurt, vanaf 2010 sterk verminderd wordt.Enkele kleinere ammoniakstromen per spoor blijven in de toekomst nog wel mogelijk. Voor nieuwe doorgaande stromen van en naar Duitsland is de Betuweroute beschikbaar, die geheel is toegerust voor dergelijk vervoer.

De vestiging van DSM Agro in IJmuiden sluit uiterlijk op 31 december 2009 zijn deuren. Hierdoor wordt het structurele spoorvervoer van ammoniak tussen Geleen en IJmuiden op die datum definitief beëindigd. De overheid is bereid een schadevergoeding te betalen van € 47.996.000 voor het sluiten van de DSM vestiging in IJmuiden en verplaatsen van de salpeterzuurfabriek naar Geleen. De financiële bijdrage bestaat uit een schadevergoeding die op grond van de circulaire schadevergoedingen Wet milieubeheer wordt verleend en door het onafhankelijke adviesbureau Stichting Advisering Onroerende Zaken (SAOZ) is vastgesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM