Objectievere criteria wisselonderhoud ProRail nodig

Den Haag – De gebreken aan 1800 wissels op het spoor die november 2007 bestonden, waren niet dusdanig dat beperkingen aan het treinverkeer hoefden te worden opgelegd. Wel is er kritiek op de werkwijze van de spoorbeheerder bij het onderhoud van wissels.

Dat schrijft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek en beoordeling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.Volgens de Inspectie gaat de spoorbeheerder bij de beoordeling van de wissels en de gevolgen te veel uit van het oordeel van uitvoerend personeel in plaats van objectieve criteria. Hierdoor is onvoldoende geborgd en aangetoond dat er op een juiste en controleerbare manier wordt gewerkt. ProRail stelt dat in de onderhoudsmethodiek nog verbetering mogelijk is en werkt de criteria hiervoor nu verder uit. Minister Eurlings heeft de Kamer laten weten dat op 1 oktober van dit jaar het nieuwe, objectievere afwegingskader volledig in gebruik moet zijn. Inmiddels heeft de spoorbeheerder het aantal wissels met lichte gebreken teruggebracht van 1800 tot 1100.

Bijlagen

U vindt onderstaande bijlagen op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

2008136 Toezeggingen veiligheidsproblemen met wissels op het spoor. Kamerstuk | 2008-02-14

2008136 Rapport veiligheid wissels hoofdspoorweginfrastructuur. Bijlage | 2008-02-14

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat