Nieuw sporencomplex in Antwerpen-Centraal

Infrabel neemt vier nieuwe spoorinfrastructuren in dienst

Brussel, België – Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, heeft donderdag 6 december 2007 het nieuwe sporencomplex in Antwerpen-Centraal geopend. Het nieuwe niveau -1 omvat vier sporen waardoor het vernieuwde Centraal Station nu 14 sporen telt verdeeld over drie treinniveaus. Vanaf 9 december zal Antwerpen-Centraal ook de Thalys verwelkomen die er 6 december al haar officiële aankomst viert. Bij de start van de nieuwe dienstregeling van de spoorwegen zal Infrabel nog drie andere nieuwe infrastructuren ter beschikking stellen van de operatoren.

Vier infrastructuren voor een verhoogde capaciteit en kwaliteit

De vier nieuwe spoorinfrastructuren zijn het ondergrondse niveau -1 in het station Antwerpen-Centraal, het tweede spoor van de vernieuwde stopplaats Tielen en de nieuwe stopplaatsen van Diesdelle (lijn Halle – Vilvoorde) en Hergenrath (lijn Luik – Duitse grens). Infrabel investeert in infrastructuur op die plaatsen van het netwerk waar nodig, zowel via grote (nieuw sporencomplex Antwerpen-Centraal) als kleine infrastructuurprojecten (de drie andere nieuwe spoorinfrastructuren).

Deze projecten passen allen perfect in de strategie van Infrabel, namelijk het onmiddellijk ter beschikking stellen aan de operatoren van spoorinfrastructuur die belangrijke voordelen oplevert op het vlak van capaciteit, veiligheid en regelmaat én dit zowel voor het binnenlandse als het internationale spoorverkeer. Met deze stapsgewijze, progressieve uitbreiding en benutting van de spoorinfrastructuur wil Infrabel zo snel mogelijk haar netwerk verder verbeteren zonder te wachten op de volledige uitvoering van grote infrastructuur-projecten.

1. Nieuw sporencomplex Antwerpen-Centraal

Bij de start van de nieuwe dienstregeling op 9 december kunnen de treinen Antwerpen-Centraal binnenrijden via de vier gloednieuwe sporen op het niveau -1. De 400 meter lange perrons zijn uitgerust met alle moderne voorzieningen om de reiziger dagelijks op een vlotte en comfortabele manier in het Centraal Station te ontvangen. Dit nieuwe ondergrondse sporencomplex zorgt voor een uitbreiding van de capaciteit en een verbeterde spreiding en doorstroming van het binnenlandse treinverkeer in en rond Antwerpen-Centraal.

Het ondergrondse niveau -1 is het sluitstuk van de Antwerpse noord-zuidverbinding. Sinds 26 maart 2007 rijden de binnenlandse en internationale treinen al via deze 3,8 km lange spoortunnel richting noorden van Antwerpen en omgekeerd. Vanaf zondag 9 december zal ook de Thalys in het station Antwerpen-Centraal aankomen en vertrekken én via die ondergrondse spoorverbinding op het niveau -2 richting Nederland en Brussel kunnen sporen. De noord-zuidverbinding is de centrale schakel in de 87 km lange noordelijke tak van het hogesnelheidsnet (HSL Brussel – Antwerpen – Nederlandse grens).

14 sporen verdeeld over drie niveaus

Het nieuwe niveau -1 zal over een ultramoderne onthaalinfrastructuur beschikken: zes liften, tien roltrappen, verscheidene vaste trappen, platforms, dwarsverbindingen, zitbanken, aangepaste verlichting, bewegwijzering, blindengeleidetegels, enz. De werkzaamheden voor de aanleg van de noord-zuidverbinding werden in verschillende fasen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat Antwerpen-Centraal tijdens de duur van de werken altijd bereikbaar was voor de treinreizigers.

In een eerste fase (mei 1998 – december 2003) was er in het Centraal Station treinverkeer mogelijk op drie sporen. Sinds eind 2003 is het volledige niveau +1 afgewerkt en rijden de treinen het station binnen op zes sporen. Vervolgens werd op 26 maart 2007 de noord-zuidverbinding op het niveau -2 in dienst genomen: via de perronsporen rijden de treinen via twee doorlopende sporen richting tunnel onder de stad. Met de voltooiing van het niveau -1 telt Antwerpen-Centraal nu 14 sporen verdeeld over drie treinniveaus.

720 miljoen euro voor een verbeterde mobiliteit

Het nieuwe sporencomplex in Antwerpen-Centraal is onderdeel van de Antwerpse noord-zuidverbinding die een belangrijke rol vervult in de uitbouw van de mobiliteit in en rond Antwerpen (voorstadsnet). Infrabel investeert in totaal 720 miljoen euro in de aanleg van de noord-zuidverbinding, inclusief het niveau -1. Met de afwerking van dit gigantische infrastructuurproject koppelt Infrabel een capaciteitsuitbreiding van haar binnenlandse spoorinfrastructuur aan de afwerking van haar HST-infrastructuur.

In een laatste stap zal Infrabel in het voorjaar 2008 de nieuwe hogesnelheidslijn Antwerpen – Nederlandse grens (HSL Noord) en de stopplaats Noorderkempen ter beschikking stellen van de operatoren. Zowel binnenlandse en internationale treinen als HST’s zullen op deze nieuwe spoorlijn (35,2 km) kunnen rijden tegen snelheden van maximaal 300 km/u. De werkzaamheden aan de nieuwe HSL Noord en de noord-zuidverbinding werden gerealiseerd door Infrabel en haar studiebureau TUC RAIL.

2. Extra spoor voor vernieuwde stopplaats Tielen

Op zondag 2 december heeft Infrabel het tweede spoor in de stopplaats Tielen in dienst genomen. Tielen beschikt voortaan over twee sporen en twee perrons (respectievelijk 250 m en 350 m). Hierdoor kan de capaciteit van de spoorlijn Turnhout – Herentals worden verhoogd en wordt een rechtstreekse treinverbinding tussen Antwerpen-Centraal en Turnhout mogelijk. Beide modern uitgeruste perrons in Tielen zullen vanuit de nieuwe onderdoorgang vlot toegankelijk zijn via trappen en toegangshellingen.

Infrabel investeert in totaal 7 miljoen euro in de uitbreiding en modernisering van de stopplaats Tielen die zorgt voor een vlotter en flexibeler treinverkeer. De nieuwe onthaalinfrastructuur van de stopplaats zorgt ook voor een verhoging van het comfort voor de reizigers. Bovendien heeft Infrabel tijdens deze werkzaamheden de nabijgelegen overweg afgeschaft, wat past in een stelselmatige verhoging van de veiligheid van het Belgische spoorwegnet.

3. Diesdelle : nieuwe GEN-stopplaats

De nieuwe stopplaats Diesdelle op de spoorlijn Halle – Vilvoorde is één van de eerste concrete voordelen van de GEN-werken. Vanaf begin december zal 100 meter van elk perron toegankelijk zijn zodat de reizigers al gebruik kunnen maken van deze nieuwe stopplaats. In het voorjaar 2008 zullen de twee perrons verlengd zijn tot 250 meter. Twee loopbruggen, voorzien van hellingen en trappen, zullen dan toegang bieden tot de perrons, die ook toegankelijk zullen zijn voor de minder mobiele reiziger.

Elk perron zal uitgerust zijn met een schuilhuisje en zitbanken. Begin 2008 wordt deze onthaalinfrastructuur verdubbeld. De verlichting van de nieuwe stopplaats en de omroepinstallatie om de reizigers te informeren, worden eveneens geïnstalleerd. Infrabel investeert 195.000 euro in de stopplaats Diesdelle. BELIRIS (samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de promotie van dit Gewest) investeert nog eens 3,625 miljoen euro voor de realisatie van dit project.

4. Stopplaats in Hergenrath, in het hart van de Euregio

Begin december neemt Infrabel, op minder dan 1 km van de Duitse grens, de nieuwe stopplaats Hergenrath op de spoorlijn Luik – Aken in gebruik. Deze halte is van groot belang voor de vele mensen uit de omgeving die dagelijks naar Duitsland sporen omwille van hun werk of studies. Momenteel moeten deze reizigers zich naar Welkenraedt begeven om daar de trein te nemen richting Aken.

Een eerste perron van 130 meter laat toe om de stopplaats al vanaf 9 december in dienst te nemen. Het tweede perron (130 m) zal in het voorjaar 2008 toegankelijk zijn. Ieder perron zal worden uitgerust met een schuilhuisje, zitbanken, een blindengeleidestrook en een omroepinstallatie. Tenslotte zullen er ook twee parkings worden aangelegd van respectievelijk 21 en 27 plaatsen. De totale investering voor de stopplaats Hergenrath bedraagt 425.000 euro. Hiervan investeert Infrabel 240.000 euro en INTERREG, een Europees fonds ter bevordering van grensoverschrijdende projecten, neemt 185.000 euro voor zijn rekening.

Infrabel is de naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de licenties en de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen en maakt deel uit van de NMBS-groep. De onderneming stelt vandaag zo’n 14.000 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,1 miljard euro (2006).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Infrabel

Nieuw sporencomplex in Antwerpen-Centraal | Infrasite

Nieuw sporencomplex in Antwerpen-Centraal

Infrabel neemt vier nieuwe spoorinfrastructuren in dienst

Brussel, België – Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, heeft donderdag 6 december 2007 het nieuwe sporencomplex in Antwerpen-Centraal geopend. Het nieuwe niveau -1 omvat vier sporen waardoor het vernieuwde Centraal Station nu 14 sporen telt verdeeld over drie treinniveaus. Vanaf 9 december zal Antwerpen-Centraal ook de Thalys verwelkomen die er 6 december al haar officiële aankomst viert. Bij de start van de nieuwe dienstregeling van de spoorwegen zal Infrabel nog drie andere nieuwe infrastructuren ter beschikking stellen van de operatoren.

Vier infrastructuren voor een verhoogde capaciteit en kwaliteit

De vier nieuwe spoorinfrastructuren zijn het ondergrondse niveau -1 in het station Antwerpen-Centraal, het tweede spoor van de vernieuwde stopplaats Tielen en de nieuwe stopplaatsen van Diesdelle (lijn Halle – Vilvoorde) en Hergenrath (lijn Luik – Duitse grens). Infrabel investeert in infrastructuur op die plaatsen van het netwerk waar nodig, zowel via grote (nieuw sporencomplex Antwerpen-Centraal) als kleine infrastructuurprojecten (de drie andere nieuwe spoorinfrastructuren).

Deze projecten passen allen perfect in de strategie van Infrabel, namelijk het onmiddellijk ter beschikking stellen aan de operatoren van spoorinfrastructuur die belangrijke voordelen oplevert op het vlak van capaciteit, veiligheid en regelmaat én dit zowel voor het binnenlandse als het internationale spoorverkeer. Met deze stapsgewijze, progressieve uitbreiding en benutting van de spoorinfrastructuur wil Infrabel zo snel mogelijk haar netwerk verder verbeteren zonder te wachten op de volledige uitvoering van grote infrastructuur-projecten.

1. Nieuw sporencomplex Antwerpen-Centraal

Bij de start van de nieuwe dienstregeling op 9 december kunnen de treinen Antwerpen-Centraal binnenrijden via de vier gloednieuwe sporen op het niveau -1. De 400 meter lange perrons zijn uitgerust met alle moderne voorzieningen om de reiziger dagelijks op een vlotte en comfortabele manier in het Centraal Station te ontvangen. Dit nieuwe ondergrondse sporencomplex zorgt voor een uitbreiding van de capaciteit en een verbeterde spreiding en doorstroming van het binnenlandse treinverkeer in en rond Antwerpen-Centraal.

Het ondergrondse niveau -1 is het sluitstuk van de Antwerpse noord-zuidverbinding. Sinds 26 maart 2007 rijden de binnenlandse en internationale treinen al via deze 3,8 km lange spoortunnel richting noorden van Antwerpen en omgekeerd. Vanaf zondag 9 december zal ook de Thalys in het station Antwerpen-Centraal aankomen en vertrekken én via die ondergrondse spoorverbinding op het niveau -2 richting Nederland en Brussel kunnen sporen. De noord-zuidverbinding is de centrale schakel in de 87 km lange noordelijke tak van het hogesnelheidsnet (HSL Brussel – Antwerpen – Nederlandse grens).

14 sporen verdeeld over drie niveaus

Het nieuwe niveau -1 zal over een ultramoderne onthaalinfrastructuur beschikken: zes liften, tien roltrappen, verscheidene vaste trappen, platforms, dwarsverbindingen, zitbanken, aangepaste verlichting, bewegwijzering, blindengeleidetegels, enz. De werkzaamheden voor de aanleg van de noord-zuidverbinding werden in verschillende fasen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat Antwerpen-Centraal tijdens de duur van de werken altijd bereikbaar was voor de treinreizigers.

In een eerste fase (mei 1998 – december 2003) was er in het Centraal Station treinverkeer mogelijk op drie sporen. Sinds eind 2003 is het volledige niveau +1 afgewerkt en rijden de treinen het station binnen op zes sporen. Vervolgens werd op 26 maart 2007 de noord-zuidverbinding op het niveau -2 in dienst genomen: via de perronsporen rijden de treinen via twee doorlopende sporen richting tunnel onder de stad. Met de voltooiing van het niveau -1 telt Antwerpen-Centraal nu 14 sporen verdeeld over drie treinniveaus.

720 miljoen euro voor een verbeterde mobiliteit

Het nieuwe sporencomplex in Antwerpen-Centraal is onderdeel van de Antwerpse noord-zuidverbinding die een belangrijke rol vervult in de uitbouw van de mobiliteit in en rond Antwerpen (voorstadsnet). Infrabel investeert in totaal 720 miljoen euro in de aanleg van de noord-zuidverbinding, inclusief het niveau -1. Met de afwerking van dit gigantische infrastructuurproject koppelt Infrabel een capaciteitsuitbreiding van haar binnenlandse spoorinfrastructuur aan de afwerking van haar HST-infrastructuur.

In een laatste stap zal Infrabel in het voorjaar 2008 de nieuwe hogesnelheidslijn Antwerpen – Nederlandse grens (HSL Noord) en de stopplaats Noorderkempen ter beschikking stellen van de operatoren. Zowel binnenlandse en internationale treinen als HST’s zullen op deze nieuwe spoorlijn (35,2 km) kunnen rijden tegen snelheden van maximaal 300 km/u. De werkzaamheden aan de nieuwe HSL Noord en de noord-zuidverbinding werden gerealiseerd door Infrabel en haar studiebureau TUC RAIL.

2. Extra spoor voor vernieuwde stopplaats Tielen

Op zondag 2 december heeft Infrabel het tweede spoor in de stopplaats Tielen in dienst genomen. Tielen beschikt voortaan over twee sporen en twee perrons (respectievelijk 250 m en 350 m). Hierdoor kan de capaciteit van de spoorlijn Turnhout – Herentals worden verhoogd en wordt een rechtstreekse treinverbinding tussen Antwerpen-Centraal en Turnhout mogelijk. Beide modern uitgeruste perrons in Tielen zullen vanuit de nieuwe onderdoorgang vlot toegankelijk zijn via trappen en toegangshellingen.

Infrabel investeert in totaal 7 miljoen euro in de uitbreiding en modernisering van de stopplaats Tielen die zorgt voor een vlotter en flexibeler treinverkeer. De nieuwe onthaalinfrastructuur van de stopplaats zorgt ook voor een verhoging van het comfort voor de reizigers. Bovendien heeft Infrabel tijdens deze werkzaamheden de nabijgelegen overweg afgeschaft, wat past in een stelselmatige verhoging van de veiligheid van het Belgische spoorwegnet.

3. Diesdelle : nieuwe GEN-stopplaats

De nieuwe stopplaats Diesdelle op de spoorlijn Halle – Vilvoorde is één van de eerste concrete voordelen van de GEN-werken. Vanaf begin december zal 100 meter van elk perron toegankelijk zijn zodat de reizigers al gebruik kunnen maken van deze nieuwe stopplaats. In het voorjaar 2008 zullen de twee perrons verlengd zijn tot 250 meter. Twee loopbruggen, voorzien van hellingen en trappen, zullen dan toegang bieden tot de perrons, die ook toegankelijk zullen zijn voor de minder mobiele reiziger.

Elk perron zal uitgerust zijn met een schuilhuisje en zitbanken. Begin 2008 wordt deze onthaalinfrastructuur verdubbeld. De verlichting van de nieuwe stopplaats en de omroepinstallatie om de reizigers te informeren, worden eveneens geïnstalleerd. Infrabel investeert 195.000 euro in de stopplaats Diesdelle. BELIRIS (samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de promotie van dit Gewest) investeert nog eens 3,625 miljoen euro voor de realisatie van dit project.

4. Stopplaats in Hergenrath, in het hart van de Euregio

Begin december neemt Infrabel, op minder dan 1 km van de Duitse grens, de nieuwe stopplaats Hergenrath op de spoorlijn Luik – Aken in gebruik. Deze halte is van groot belang voor de vele mensen uit de omgeving die dagelijks naar Duitsland sporen omwille van hun werk of studies. Momenteel moeten deze reizigers zich naar Welkenraedt begeven om daar de trein te nemen richting Aken.

Een eerste perron van 130 meter laat toe om de stopplaats al vanaf 9 december in dienst te nemen. Het tweede perron (130 m) zal in het voorjaar 2008 toegankelijk zijn. Ieder perron zal worden uitgerust met een schuilhuisje, zitbanken, een blindengeleidestrook en een omroepinstallatie. Tenslotte zullen er ook twee parkings worden aangelegd van respectievelijk 21 en 27 plaatsen. De totale investering voor de stopplaats Hergenrath bedraagt 425.000 euro. Hiervan investeert Infrabel 240.000 euro en INTERREG, een Europees fonds ter bevordering van grensoverschrijdende projecten, neemt 185.000 euro voor zijn rekening.

Infrabel is de naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de licenties en de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen en maakt deel uit van de NMBS-groep. De onderneming stelt vandaag zo’n 14.000 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,1 miljard euro (2006).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Infrabel