Regelgeving vervoer van gevaarlijke stoffen op internet

Den Haag – Op 14 november 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het publiceren op internet van de Regelgeving vervoer van gevaarlijke stoffen.

Hieronder leest u de volledig brief 07000101 regelgeving vervoer van gevaarlijke stoffen publiceren op internet. Kamerstuk | 2007-11-14.

Geachte voorzitter,

In reactie op de brief van uw Kamer met kenmerk 07-VW-B-090 kan ik u het volgende meedelen:

De publicatie op internet van een Nederlandse vertaling van de internationale regels ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen had inderdaad met grotere voortvarendheid ter hand kunnen worden genomen.

Vanaf 15 november 2007 zal de Nederlandse vertaling van de internationale regels ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen beschikbaar zijn op de nieuwe website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, via het internetadres www.ivw.nl

De internationale regelgeving bestaat uit duizenden pagina’s vaktaal, die minder toegankelijk is voor niet-deskundigen. Om hierin tegemoet te komen heeft de inspectie een aantal beter toegankelijke informatiebladen ten aanzien van specifieke onderwerpen beschikbaar.

De informatie is op te vragen bij het Informatiecentrum van de inspectie.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings