Bouwwerkzaamheden Hanzelijn in Dronten

Veel aandacht voor het fietsverkeer

Utrecht – De combinatie Hanzelijn v.o.f. is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de Hanzelijn op De Noord in de gemeente Dronten. De oostzijde wordt verbreed vanwege een te bouwen viaduct.

Fietsers worden omgeleid via de parallelweg op De Noord. Zij kunnen geen gebruik meer maken van de oostzijde van De Noord. Om de doorgang naar de brandweerkazerne vrij te houden wordt een doorsteek van de kazerne naar De Noord gemaakt. Op de hoofdrijbaan plaatst de aannemer hekken, waardoor het verkeer een kleine afbuiging moet maken. Dit is op de bouwborden aangegeven. In de huidige middenberm komt een nieuw tijdelijk fietspad. Vanaf half november kunnen fietsers hiervan gebruik maken. De parallelweg op De Noord wordt dan afgesloten.

Overige werkzaamheden in Dronten in de komende maanden
Elandweg

Medio november start de aannemer met het aanbrengen van een tijdelijk fietspad langs de Elandweg en langs het kruispunt van de Rendierweg. Dit tijdelijk fietspad is nodig om het fietsverkeer de mogelijkheid te geven in de periode 1 december 2007 tot en met 29 februari 2008 via de Elandweg richting Swifterbant en Lelystad en via de Rendierweg richting Dronten te fietsen. De Elandweg is vanaf 1 december 2007 tot en met 29 februari 2008 voor het auto- en landbouwverkeer afgesloten. In deze periode wordt een deel van de Elandweg ter plaatse van de kruising met de Rendierweg opgehoogd en de grondverbeteringen voor de spoorbaan en de omleiding, zogenoemde bypass, van de Elandweg aangelegd. Per 3 maart 2008 is de Elandweg weer toegankelijk voor alle verkeer.

Rendierweg

De Rendierweg is vanaf 13 november 2007 voor het fietsverkeer afgesloten vanwege grondwerkzaamheden. Fietsers moeten tijdelijk gebruik maken van Het Spaarne, de Rivierendreef en de Guldendreef. Na twee weken kunnen fietsers weer gebruik maken van het tijdelijke fietspad op de Rendierweg. Bewoners aan de Elandweg en Rendierweg kunnen hun huis en/of bedrijf tijdens de werkzaamheden wel bereiken. Zij zijn hierover voor de zomer per brief geïnformeerd.

Rivierendreef

Begin december 2007 worden ook hier grondwerkzaamheden uitgevoerd. Fietsers worden dan omgeleid over het fietspad aan één kant van de Rivierendreef. De omleiding is met borden aangegeven. Ook het autoverkeer zal geringe tijd hinder ondervinden van de werkzaamheden. Ter plaatse van de werkzaamheden wordt de rijbaan iets verlegd.

Veiligheid

De aannemer schermt de bouwplaatsen af met bouwhekken.

De Hanzelijn

De Hanzelijn is een nieuwe spoorlijn tussen Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. Een treinreis tussen beide steden duurt slechts 30 minuten, waardoor het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd een stuk dichter bij de Randstad komen te liggen. Daarnaast geeft de spoorlijn een positieve impuls aan de regio en zorgt ervoor dat het minder druk is op de Gooilijn en Veluwelijn. Voor meer informatie kijk op www.hanzelijn.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail

Bouwwerkzaamheden Hanzelijn in Dronten | Infrasite

Bouwwerkzaamheden Hanzelijn in Dronten

Veel aandacht voor het fietsverkeer

Utrecht – De combinatie Hanzelijn v.o.f. is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de Hanzelijn op De Noord in de gemeente Dronten. De oostzijde wordt verbreed vanwege een te bouwen viaduct.

Fietsers worden omgeleid via de parallelweg op De Noord. Zij kunnen geen gebruik meer maken van de oostzijde van De Noord. Om de doorgang naar de brandweerkazerne vrij te houden wordt een doorsteek van de kazerne naar De Noord gemaakt. Op de hoofdrijbaan plaatst de aannemer hekken, waardoor het verkeer een kleine afbuiging moet maken. Dit is op de bouwborden aangegeven. In de huidige middenberm komt een nieuw tijdelijk fietspad. Vanaf half november kunnen fietsers hiervan gebruik maken. De parallelweg op De Noord wordt dan afgesloten.

Overige werkzaamheden in Dronten in de komende maanden
Elandweg

Medio november start de aannemer met het aanbrengen van een tijdelijk fietspad langs de Elandweg en langs het kruispunt van de Rendierweg. Dit tijdelijk fietspad is nodig om het fietsverkeer de mogelijkheid te geven in de periode 1 december 2007 tot en met 29 februari 2008 via de Elandweg richting Swifterbant en Lelystad en via de Rendierweg richting Dronten te fietsen. De Elandweg is vanaf 1 december 2007 tot en met 29 februari 2008 voor het auto- en landbouwverkeer afgesloten. In deze periode wordt een deel van de Elandweg ter plaatse van de kruising met de Rendierweg opgehoogd en de grondverbeteringen voor de spoorbaan en de omleiding, zogenoemde bypass, van de Elandweg aangelegd. Per 3 maart 2008 is de Elandweg weer toegankelijk voor alle verkeer.

Rendierweg

De Rendierweg is vanaf 13 november 2007 voor het fietsverkeer afgesloten vanwege grondwerkzaamheden. Fietsers moeten tijdelijk gebruik maken van Het Spaarne, de Rivierendreef en de Guldendreef. Na twee weken kunnen fietsers weer gebruik maken van het tijdelijke fietspad op de Rendierweg. Bewoners aan de Elandweg en Rendierweg kunnen hun huis en/of bedrijf tijdens de werkzaamheden wel bereiken. Zij zijn hierover voor de zomer per brief geïnformeerd.

Rivierendreef

Begin december 2007 worden ook hier grondwerkzaamheden uitgevoerd. Fietsers worden dan omgeleid over het fietspad aan één kant van de Rivierendreef. De omleiding is met borden aangegeven. Ook het autoverkeer zal geringe tijd hinder ondervinden van de werkzaamheden. Ter plaatse van de werkzaamheden wordt de rijbaan iets verlegd.

Veiligheid

De aannemer schermt de bouwplaatsen af met bouwhekken.

De Hanzelijn

De Hanzelijn is een nieuwe spoorlijn tussen Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. Een treinreis tussen beide steden duurt slechts 30 minuten, waardoor het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd een stuk dichter bij de Randstad komen te liggen. Daarnaast geeft de spoorlijn een positieve impuls aan de regio en zorgt ervoor dat het minder druk is op de Gooilijn en Veluwelijn. Voor meer informatie kijk op www.hanzelijn.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail