VROM en NS onderzoeken herstructurering verouderde stations

Minister Cramer en NS samen sterk voor herontwikkeling van verouderde stationslocaties

Den Haag – Minister Cramer (Ruimte en Milieu) en president-directeur Aad Veenman van de Nederlandse Spoorwegen hebben de handen ineen geslagen om ontwikkeling van verouderde spoorzones op gang te brengen. Zij nemen het initiatief om samen met betrokken gemeenten en ProRail de haalbaarheid van binnenstedelijke ontwikkeling te onderzoeken. Door efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte en oude (bedrijven)terreinen te herstructureren, kan extra ruimte worden gemaakt voor woningbouw, kantoren, winkels en andere voorzieningen.

Om de mogelijkheden van herontwikkeling van spoorzones beter in beeld te brengen, wordt op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek gestart. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven over herstructureringsmogelijkheden en het wegnemen van de knelpunten. Dit zal uitgevoerd worden in samenwerking met gemeenten, ProRail, projectontwikkelaars en overheidspartijen. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen worden gebruikt om de meest kansrijke locaties te selecteren voor de gezamenlijke inzet.

Minister Cramer zet zich in voor efficiënt ruimtegebruik voor wonen en werken door onder andere herstructurering van oude bedrijventerreinen en het benutten van ruimte voor binnenstedelijke woningbouw. Renoveren en herstructureren van bestaande terreinen heeft de voorkeur boven nieuwe uitleglocaties. Dit sluit naadloos aan bij de visie van NS. Het bedrijf zet zich als maatschappelijke onderneming in om de leefbaarheid op en om stations te vergroten. Dit doet NS door het ontwikkelen, exploiteren en beheren van stations en stationsgebieden tot duurzame, aantrekkelijke en levendige locaties waar klanten graag verblijven en bedrijven zich graag vestigen. Een speerpunt van NS is de integrale ontwikkeling van stationslocaties en bedrijventerreinen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM