Zandtransporten voor aanleg Hanzelijn van start

Utrecht – Deze week is ProRail gestart met de zandtransporten voor de aanleg van de Hanzelijn in Zwolle, Hattem en Kampen. ProRail heeft in overleg met de betrokken gemeenten de rijroutes bepaald en diverse verkeersmaatregelen genomen, zoals bebording en verkeersdrempels. Ook zijn omwonenden van de routes geïnformeerd en hebben de scholen informatie ontvangen. Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de transporten in de loop van april 2008 gereed.

Rijroutes Kampen

In Kampen wordt vanaf twee locaties zand getransporteerd. De eerste locatie is bij de IJssel, nabij de Molenbrug. Vrachtwagens rijden vanaf daar via de Kamperstraatweg (ten westen van de Niersallee) over de Europaallee, verder over de Venedijk Noord, richting De Slaper, over de N50 heen, richting de Nieuwendijk. Kort voor en kort na de N50 zijn afslagen voor het bouwverkeer om zand te lossen. De tweede locatie is eveneens bij de IJssel, nabij De Zande. De vrachtwagens rijden via de Kamperstraatweg (ten oosten van de Niersallee) langs De Zande. Ter hoogte van het viaduct in de N50 zijn afslagen voor het bouwverkeer om zand te lossen.

Rijroutes Hattem

Vanaf drie locaties wordt zand getransporteerd. Vanaf de locatie bij de IJssel rijden de vrachtwagens de Geldersedijk op. Vlak na de bestaande spoorlijn buigen de wagens af en storten het zand. Bij de tweede route rijden de wagens vanaf de IJssel via een klein stukje van de Geldersedijk over de Zuiderzeestraatweg. Ter hoogte van de Oostersedijk gaan de wagens linksaf of rechtsaf om het zand te storten. De derde route loopt via de A28. De vrachtwagens rijden via de A28 het knooppunt Hattemmerbroek op richting Kampen en buigen daar af om het zand te storten.

Werkweg Zwolle

In Zwolle is een werkweg aangelegd. Deze werkweg is nodig om bij de locatie van de nieuw te bouwen brug over de IJssel te kunnen komen. De werkweg wordt gebruikt om materiaal en materieel aan- en af te voeren. De werkweg loopt zo dicht mogelijk naast het bestaande spoor van de Zuiderzeelaan onder het viaduct van de N337/IJsselallee door richting de Schellerdijk. De route die gebruikt wordt om bij de werkweg te komen is via de IJsselallee – Hanzeallee – Koggelaan – Oostzeelaan – Zuiderzeelaan – werkweg. Op deze route kan gedurende de werkzaamheden enige overlast ontstaan door passerend bouwverkeer.

Ter hoogte van de werkweg wordt het fietsverkeer geheel gescheiden van het bouwverkeer. Bij de kop van het emplacement ter hoogte van de Schellerdijk worden de fietsers van het bestaande fietspad omhoog geleid via een tijdelijk fietspad over de Schellerdijk. Vervolgens kruisen zij via een veilige oversteek (door middel van bebording en drempels) de werkweg richting het Engelse Werk. De werkzaamheden voor deze oversteek zijn nog bezig.

Veiligheid

Er zijn veel maatregelen genomen om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen. Bouwterreinen worden bijvoorbeeld afgezet en in overleg met de gemeenten zijn verkeersmaatregelen genomen, zoals bebording en verkeersdrempels. Daarnaast heeft ProRail inwoners van Kampen en Hattem geïnformeerd tijdens bewonersavonden in juli en hebben omwonenden van de routes en scholen in Zwolle, Hatten en Kamen een informatiebrief ontvangen. Inwoners wordt gevraagd om afzettingen, afsluitingen, verkeersmaatregelen en snelheidsbeperkingen te respecteren en kinderen te waarschuwen.

Hanzelijn

De Hanzelijn is een nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle. Een treinreis tussen beide steden duurt slechts dertig minuten, waardoor het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd een stuk dichter bij de Randstad komen te liggen. Daarnaast zorgt de Hanzelijn ervoor dat het minder druk wordt op de Gooilijn en de Veluwelijn. Als onderdeel van de Hanzelijn bouwt ProRail onder meer nieuwe stations in Kampen en Dronten, het station in Lelystad wordt aangepast en er komt een nieuwe brug over de IJssel tussen Hattem en Zwolle en een tunnel onder het Drontermeer tussen Kampen en Dronten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail