Bestek Krugerbrug Antwerpen goedgekeurd

Voorbereiding werken nieuwe Krugerbrug in volgende fase

Antwerpen – Het college van stad Antwerpen heeft het bestek goedgekeurd voor de bouw van de nieuwe Krugerbrug en machtigt Infrabel om mee in zijn naam de aanbestedingsprocedure in te stellen.

Infrabel, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennetwerk, maakte een bestek op voor de werken. Centraal staat de realisatie van de nieuwe Krugerbrug tussen de Emiel Vloorsstraat en de Schroeilaan voor gemotoriseerd verkeer, met één dubbelrichting fietspad. Bij de werken horen ook de aansluiting met de brug, de aan te leggen ophogingen, en de heraanleg van de bestaande kruispunten aan de Emiel Vloorsstraat en de Schroeilaan.

Voor de werken wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven en in het bestek is voorzien dat de werken zullen lopen van december 2007 tot januari 2009, met een totale uitvoeringstermijn van 424 kalenderdagen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Infrabel en stad Antwerpen bouwen nieuwe Krugerbrug (28-02-2007)
West 8 ontwerpt twee Krugerbruggen Antwerpen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stad Antwerpen Districtshuis Antwerpen