Nieuw onderhoudsschema bedreigt treindienstregeling

Uitholling spoorboekje dreigt

Amersfoort – De consumentenorganisaties in het LOCOV zijn verontrust over een dreigende aantasting van de treindienstregeling in de late avond. ProRail wil in december een nieuw onderhoudsschema invoeren. Het ziet ernaar uit dat dit op veel enkelsporige lijnen zal leiden tot het schrappen van de laatste en/of voorlaatste trein op sommige dagen van de week. De consumentenorganisaties vinden dit ontoelaatbaar. Treinverbindingen vormen de kern van het OV-netwerk op zowel nationaal als regionaal niveau; reizigers moeten op die verbindingen kunnen vertrouwen, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

De consumentenorganisaties krijgen verontrustende signalen over het schrappen van treinen aan de ‘rand van de nacht’ op sommige dagen van de week, om tijd vrij te maken voor regulier klein onderhoud aan het spoor. Dit betreft zowel treindiensten van NS als van regionale spoorbedrijven. Voor een flink aantal (vooral enkelsporige) trajecten betekent dit dat de laatste trein op sommige dagen een uur eerder gaat, in een enkel geval mogelijk zelfs nog meer. Reizigers krijgen zodoende te maken met meer valkuilen en voetnoten in de dienstregeling. Het is niet uitgesloten dat hier en daar ook overdag treinritten zullen sneuvelen.

Met het nieuwe onderhoudsschema wil ProRail de veiligheid van baanwerkers verbeteren en het spoor in goede conditie houden. De consumentenorganisaties onderschrijven deze doelstellingen, maar zij hechten aan de voorwaarde die de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat twee jaar geleden in een brief aan de Tweede Kamer formuleerde bij de plannen voor een ‘onderhoudsrooster’: stapsgewijze invoering van het hoogste veiligheidsniveau voor de baanwerkers “zonder aantasting van het treinproduct en gevolgen voor de klanttevredenheid”.

De consumentenorganisaties denken dat erosie van het spoorboekje 2008 kan worden vermeden door het onderhoud van enkelsporige lijnen te plannen in weekendnachten: op zondag rijdt de eerste trein immers later dan door de week, zodat er voor de nachtelijke werkperiode geen treinritten hoeven te worden geschrapt. De organisaties vinden dat ProRail alsnog inzichtelijk moet maken welke financiële of andere afwegingen bij deze keuze aan de orde zijn. Het publieke belang van de beschikbaarheid van openbaar vervoer is daartoe groot genoeg.

Zolang over deze afwegingen en hun doorwerking in de dienstregeling geen volledige duidelijkheid is gegeven, en zolang de consumentenorganisaties nog geen advies over de ingrepen in de dienstregeling hebben kunnen uitbrengen, mag niet worden besloten tot het schrappen van ritten uit het spoorboekje van 2008, dat al op 9 december ingaat.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over Capaciteitstoedeling spoor (11-09-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER