Provincie houdt vast aan RijnGouwelijn door centrum Leiden

Den Haag- Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland zien geen andere mogelijkheid dan zonder medewerking van de gemeente Leiden de RijnGouwelijn volgens het bestaande plan te realiseren. Zij zijn bereid hiervoor hun zogenaamde doorzettingsmacht te gebruiken. Dat schrijven zij in een brief aan Provinciale Staten. Alleen als de gemeente Leiden voor 17 oktober 2007 komt met een alternatief tracé voor een ononderbroken lightrailverbinding door het centrum, is de provincie bereid hiervan af te zien. Op die datum beslissen namelijk Provinciale Staten over het definitief ontwerp van de RijnGouwelijn.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 18 september 2007 het definitieve ontwerp voor de RijnGouwelijn-Oost vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten. In het definitieve ontwerp wordt het tracé door de Breestraat uitgewerkt. De provincie is bereid het ontwerp aan te passen als Leiden met een acceptabel alternatief komt. In de gesprekken van de afgelopen maanden tussen de provincie en de gemeente is dit nog niet gebeurd. Govert Veldhuijzen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland: "Het kan nog steeds. Tot het besluit genomen is in Provinciale Staten kan er op initiatief van Leiden nog steeds verder worden gesproken. Deze aanwijzing is een stap die je eigenlijk niet wilt zetten. Maar we gaan het toch doen, omdat we van mening zijn dat één gemeente de regionale belangen niet in de weg kan staan".

Leiden heeft in juli 2007 een plan gepresenteerd dat uitgaat van een stelsel van busbanen. Reizigers moeten in dat geval steeds overstappen van bus op tram bij de stations Lammenschans en Leiden Centraal. Voor de provincie en andere betrokken gemeenten is dit niet acceptabel. Zij blijven van mening dat de RijnGouwelijn aantrekkelijk openbaar vervoer biedt, omdat reizigers zonder overstap doorrijden naar het centrum van Leiden en de kust. In de brief aan Provinciale Staten betwijfelen Gedeputeerde Staten bovendien of in het Leids plan de € 140 mln van het rijk beschikbaar blijven.

Het gebruik van deze zogenaamde doorzettingsmacht betekent waarschijnlijk dat de provincie in plaats van Leiden het bestemmingsplan gaat maken voor het tracé door de Breestraat.

De brief aan Provinciale Staten is via de website van de provincie te downloaden: www.zuid-holland.nl

Zie voor meer informatie over de RijnGouwelijn: www.rijngouwelijn.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Verkeer en Vervoerplan Leiden vastgesteld (12-07-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Provincie houdt vast aan RijnGouwelijn door centrum Leiden | Infrasite

Provincie houdt vast aan RijnGouwelijn door centrum Leiden

Den Haag- Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland zien geen andere mogelijkheid dan zonder medewerking van de gemeente Leiden de RijnGouwelijn volgens het bestaande plan te realiseren. Zij zijn bereid hiervoor hun zogenaamde doorzettingsmacht te gebruiken. Dat schrijven zij in een brief aan Provinciale Staten. Alleen als de gemeente Leiden voor 17 oktober 2007 komt met een alternatief tracé voor een ononderbroken lightrailverbinding door het centrum, is de provincie bereid hiervan af te zien. Op die datum beslissen namelijk Provinciale Staten over het definitief ontwerp van de RijnGouwelijn.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 18 september 2007 het definitieve ontwerp voor de RijnGouwelijn-Oost vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten. In het definitieve ontwerp wordt het tracé door de Breestraat uitgewerkt. De provincie is bereid het ontwerp aan te passen als Leiden met een acceptabel alternatief komt. In de gesprekken van de afgelopen maanden tussen de provincie en de gemeente is dit nog niet gebeurd. Govert Veldhuijzen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland: "Het kan nog steeds. Tot het besluit genomen is in Provinciale Staten kan er op initiatief van Leiden nog steeds verder worden gesproken. Deze aanwijzing is een stap die je eigenlijk niet wilt zetten. Maar we gaan het toch doen, omdat we van mening zijn dat één gemeente de regionale belangen niet in de weg kan staan".

Leiden heeft in juli 2007 een plan gepresenteerd dat uitgaat van een stelsel van busbanen. Reizigers moeten in dat geval steeds overstappen van bus op tram bij de stations Lammenschans en Leiden Centraal. Voor de provincie en andere betrokken gemeenten is dit niet acceptabel. Zij blijven van mening dat de RijnGouwelijn aantrekkelijk openbaar vervoer biedt, omdat reizigers zonder overstap doorrijden naar het centrum van Leiden en de kust. In de brief aan Provinciale Staten betwijfelen Gedeputeerde Staten bovendien of in het Leids plan de € 140 mln van het rijk beschikbaar blijven.

Het gebruik van deze zogenaamde doorzettingsmacht betekent waarschijnlijk dat de provincie in plaats van Leiden het bestemmingsplan gaat maken voor het tracé door de Breestraat.

De brief aan Provinciale Staten is via de website van de provincie te downloaden: www.zuid-holland.nl

Zie voor meer informatie over de RijnGouwelijn: www.rijngouwelijn.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Verkeer en Vervoerplan Leiden vastgesteld (12-07-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland