Kamerbrief over vervoer gevaarlijke stoffen Brabant

Den Haag – Op 14 september 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin de antwoorden op de vragen van het lid Van Heugten over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor over de Brabantroute.

Hieronder leest u de volledig brief br.9371 Antwoord op vragen van het lid Van Heugten over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor over de Brabantroute. Kamerstuk | 2007-09-14.

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen van het lid Van Heugten (kenmerk 2060722200) over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor over de Brabantroute stuur ik u hierbij een afschrift van de brief die ik heb gestuurd naar de acht Midden-Brabantse gemeenten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

U vindt de volledige brief br.9371 Bijlage 1. Antwoord op vragen van het lid Van Heugten over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor over de Brabantroute. Bijlage | 2007-09-14 op de website van het Ministerie van VenW (zoek op datum)

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Brabant wil aanpak vervoer gevaarlijke stoffen (06-09-2007)

Kamerbrief over vervoer gevaarlijke stoffen per spoor (03-09-2007)

Kamerbrief over vervoer gevaarlijke stoffen Brabant | Infrasite

Kamerbrief over vervoer gevaarlijke stoffen Brabant

Den Haag – Op 14 september 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin de antwoorden op de vragen van het lid Van Heugten over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor over de Brabantroute.

Hieronder leest u de volledig brief br.9371 Antwoord op vragen van het lid Van Heugten over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor over de Brabantroute. Kamerstuk | 2007-09-14.

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen van het lid Van Heugten (kenmerk 2060722200) over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor over de Brabantroute stuur ik u hierbij een afschrift van de brief die ik heb gestuurd naar de acht Midden-Brabantse gemeenten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

U vindt de volledige brief br.9371 Bijlage 1. Antwoord op vragen van het lid Van Heugten over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor over de Brabantroute. Bijlage | 2007-09-14 op de website van het Ministerie van VenW (zoek op datum)

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Brabant wil aanpak vervoer gevaarlijke stoffen (06-09-2007)

Kamerbrief over vervoer gevaarlijke stoffen per spoor (03-09-2007)