Vijftig BOA’s voor veiligheid op het spoor

Utrecht – ProRail heeft met ingang van 14 september 2007 50 beëdigde opsporingsambtenaren die langs het spoor surveilleren. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) bewaken de orde op en rond het spoor, zijn in dienst van ProRail en zijn bevoegd om te beboeten en aanhoudingen te verrichten. Het aantal storingen op het spoor dat veroorzaakt wordt doordat mensen op of langs het spoor lopen neemt toe. De BOA’s worden ingezet om dit aantal zogenaamde ‘derdenstoringen’ terug te dringen.

Ongeveer 35 procent van alle storingen aan de infrastructuur wordt veroorzaakt door derden, zoals schoolkinderen en jongeren. Ook volwassenen maken zich schuldig aan ‘spoorlopen’ of zigzaggen. Ervaringen hebben geleerd dat de aanwezigheid van surveillance het aantal storingen aanzienlijk vermindert. Daarnaast is gebleken dat een klein deel van de overtreders alleen met handhavende bevoegdheden is aan te pakken. Na een geslaagde proef is eind 2006 besloten om vijftig Buitengewoon Opsporings Ambtenaren bij ProRail in dienst te nemen. Deze worden gefinancierd door het Ministerie van V&W.

Anita Arts, lid Raad van Bestuur van Prorail zei bij de beëdiging dat "het bestrijden van derdenstoringen een dankbare taak is die flink bijdraagt aan de veiligheid op en beschikbaarheid van het spoor". De vijftig BOA’s moeten spoorlopers en vandalen ervan overtuigen dat het verboden is om dicht bij de spoorbaan te zijn. Arts: "Maar de BOA’s zullen mensen er vooral van doordringen dat het gevaarlijk is voor henzelf maar ook voor reizigers en de machinisten".

Naast de BOA-maatregel, treft ProRail ook andere maatregelen, variërend van het afsluiten van het spoor (met hekken, poorten en begroeiing), plaatsing van camera’s en waarschuwingsborden en het informeren van omwonenden, bedrijven en scholen. In de afgelopen twee jaar heeft ProRail 160 kilometer hekwerk geplaatst. De komende jaren komen er jaarlijks enkele honderden kilometers hekwerk bij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail

Vijftig BOA’s voor veiligheid op het spoor | Infrasite

Vijftig BOA’s voor veiligheid op het spoor

Utrecht – ProRail heeft met ingang van 14 september 2007 50 beëdigde opsporingsambtenaren die langs het spoor surveilleren. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) bewaken de orde op en rond het spoor, zijn in dienst van ProRail en zijn bevoegd om te beboeten en aanhoudingen te verrichten. Het aantal storingen op het spoor dat veroorzaakt wordt doordat mensen op of langs het spoor lopen neemt toe. De BOA’s worden ingezet om dit aantal zogenaamde ‘derdenstoringen’ terug te dringen.

Ongeveer 35 procent van alle storingen aan de infrastructuur wordt veroorzaakt door derden, zoals schoolkinderen en jongeren. Ook volwassenen maken zich schuldig aan ‘spoorlopen’ of zigzaggen. Ervaringen hebben geleerd dat de aanwezigheid van surveillance het aantal storingen aanzienlijk vermindert. Daarnaast is gebleken dat een klein deel van de overtreders alleen met handhavende bevoegdheden is aan te pakken. Na een geslaagde proef is eind 2006 besloten om vijftig Buitengewoon Opsporings Ambtenaren bij ProRail in dienst te nemen. Deze worden gefinancierd door het Ministerie van V&W.

Anita Arts, lid Raad van Bestuur van Prorail zei bij de beëdiging dat "het bestrijden van derdenstoringen een dankbare taak is die flink bijdraagt aan de veiligheid op en beschikbaarheid van het spoor". De vijftig BOA’s moeten spoorlopers en vandalen ervan overtuigen dat het verboden is om dicht bij de spoorbaan te zijn. Arts: "Maar de BOA’s zullen mensen er vooral van doordringen dat het gevaarlijk is voor henzelf maar ook voor reizigers en de machinisten".

Naast de BOA-maatregel, treft ProRail ook andere maatregelen, variërend van het afsluiten van het spoor (met hekken, poorten en begroeiing), plaatsing van camera’s en waarschuwingsborden en het informeren van omwonenden, bedrijven en scholen. In de afgelopen twee jaar heeft ProRail 160 kilometer hekwerk geplaatst. De komende jaren komen er jaarlijks enkele honderden kilometers hekwerk bij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail