Kamerbrief over metrostations

Den Haag – Op 5 september 2007 heeft Staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen van de leden Koopmans en Mastwijk over metrostations.

Hieronder leest u de volledig brief br.6397 Beantwoording kamervragen van de leden Koopmans en Mastwijk over metrostations. Kamerstuk | 2007-09-05.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Wonen, Wijken en Integratie, toekomen de antwoorden op de vragen van de leden Koopmans en Mastwijk over metrostations.

 • 1. Kent u het bericht ‘Metrostations zijn levensgevaarlijk’?

  1. Ja.

 • 2. Is het waar dat het rapport waar genoemd artikel over handelt, dateert van augustus 2006 en dat dit al ongeveer een jaar in uw bezit, dan wel ten departemente aanwezig is? Zo ja, wat is de reden dat u pas nu de Kamer informeert?

  2. Ja, het rapport Brandonderzoek Metrotunnels dateert van augustus 2006. Het rapport Veiligheideisen Metrotunnels dateert van november 2006. Na het verschijnen van de twee rapporten, zijn de betrokkenen, de regio’s met ondergrondse metro- en tramtunnels, als eerste geïnformeerd over de bevindingen. Dit om de regio’s eerst de gelegenheid te geven om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn en deze waar mogelijk uit te voeren. Een deel van de maatregelen vergt echter fysieke aanpassingen in de infrastructuur en aan de stations en vragen daardoor meer tijd en inspanning.

 • 3. Bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn de Kamer te informeren hoe u samen met de betrokken lagere overheden de gesignaleerde onveilige situaties gaat verbeteren?

  3. Ja, zoals ik bij de voorgaande vraag aangaf zijn de betrokken regio’s meteen aan de slag gegaan met het treffen en voorbereiden van maatregelen ter verbetering van de veiligheid in de infrastructuur. Een aantal maatregelen is al meteen doorgevoerd (zie voor een korte opsomming mijn brief DGP-2007/5091 d.d. 11 juli 2007), waar andere maatregelen meer tijd kosten. De regio’s Rotterdam en Amsterdam hebben besloten tunnelveiligheid en de veiligheid in stations prioriteit te geven en versneld aan te pakken. Eind 2009/begin 2010 zullen de laatste onderdelen zijn afgerond, met uitzondering van een eventuele extra uitgang op een of enkele stations. De VROM Inspectie en het Ministerie van VeW zullen elk vanuit hun eigen rol de uitvoering van de plannen monitoren en de Tweede Kamer zal over de vorderingen worden geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Mede namens de Minister van WWI,

Mw. J.C. Huizinga-Heringa

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees op Infrasite Kamerbrief over Veiligheid in metrotunnels (11-07-2007)

Kamerbrief over metrostations | Infrasite

Kamerbrief over metrostations

Den Haag – Op 5 september 2007 heeft Staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen van de leden Koopmans en Mastwijk over metrostations.

Hieronder leest u de volledig brief br.6397 Beantwoording kamervragen van de leden Koopmans en Mastwijk over metrostations. Kamerstuk | 2007-09-05.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Wonen, Wijken en Integratie, toekomen de antwoorden op de vragen van de leden Koopmans en Mastwijk over metrostations.

 • 1. Kent u het bericht ‘Metrostations zijn levensgevaarlijk’?

  1. Ja.

 • 2. Is het waar dat het rapport waar genoemd artikel over handelt, dateert van augustus 2006 en dat dit al ongeveer een jaar in uw bezit, dan wel ten departemente aanwezig is? Zo ja, wat is de reden dat u pas nu de Kamer informeert?

  2. Ja, het rapport Brandonderzoek Metrotunnels dateert van augustus 2006. Het rapport Veiligheideisen Metrotunnels dateert van november 2006. Na het verschijnen van de twee rapporten, zijn de betrokkenen, de regio’s met ondergrondse metro- en tramtunnels, als eerste geïnformeerd over de bevindingen. Dit om de regio’s eerst de gelegenheid te geven om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn en deze waar mogelijk uit te voeren. Een deel van de maatregelen vergt echter fysieke aanpassingen in de infrastructuur en aan de stations en vragen daardoor meer tijd en inspanning.

 • 3. Bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn de Kamer te informeren hoe u samen met de betrokken lagere overheden de gesignaleerde onveilige situaties gaat verbeteren?

  3. Ja, zoals ik bij de voorgaande vraag aangaf zijn de betrokken regio’s meteen aan de slag gegaan met het treffen en voorbereiden van maatregelen ter verbetering van de veiligheid in de infrastructuur. Een aantal maatregelen is al meteen doorgevoerd (zie voor een korte opsomming mijn brief DGP-2007/5091 d.d. 11 juli 2007), waar andere maatregelen meer tijd kosten. De regio’s Rotterdam en Amsterdam hebben besloten tunnelveiligheid en de veiligheid in stations prioriteit te geven en versneld aan te pakken. Eind 2009/begin 2010 zullen de laatste onderdelen zijn afgerond, met uitzondering van een eventuele extra uitgang op een of enkele stations. De VROM Inspectie en het Ministerie van VeW zullen elk vanuit hun eigen rol de uitvoering van de plannen monitoren en de Tweede Kamer zal over de vorderingen worden geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Mede namens de Minister van WWI,

Mw. J.C. Huizinga-Heringa

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees op Infrasite Kamerbrief over Veiligheid in metrotunnels (11-07-2007)