47 mln voor renovatie van metrotunnel Oostlijn

Amsterdam – Het college van B&W trekt 47 miljoen euro uit voor de grootschalige renovatie van de metrotunnel tussen Amsterdam Centraal en Amstelstation. De spoorconstructie in de metrotunnel van de Oostlijn is na dertig jaar versleten en moet geheel worden vernieuwd. Naast de spoorconstructie wordt de tunnelveiligheid verbeterd. In de zomer van 2008 gaat de metrotunnel zeven weken lang nagenoeg dicht. Na de zomervakantie moet de metro weer rijden. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Renovatie Oostlijn.

Tjeerd Herrema, wethouder Verkeer: “De lijn is na dertig jaar aan vernieuwing toe. Naast het onderhoud aan de sporen en de verbetering van de veiligheid, gaan we ook nieuwe metro’s aanschaffen. In de OV-visie staat dat de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeterd moet worden, en deze renovatie levert daar een belangrijke bijdrage aan. Na deze aanpassingen en met de aanschaf van de nieuwe metro’s, voldoet de lijn weer volledig aan de eisen van deze tijd.”

Tunnelveiligheid

De veiligheid in de tunnel moet ook voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarom komen er anti-ontsporingsrails, diverse branddetectie- en blusvoorzieningen en een verhoogd en breder vluchtpad in de tunnel. Speciale stroomschakelaars worden aangebracht zodat het mogelijk wordt om op afstand stroom uit te schakelen én kort te sluiten, zodat bij een eventuele calamiteit de nood- en hulpdiensten snel te werk kunnen gaan. De veiligheid van de stations wordt vanaf 2009 aangepakt. Dan worden onder meer rookafvoerkanalen en een brandalarmsysteem aangebracht en worden de vluchtwegen in de stations verbeterd.

Vervangend vervoer

Door het GVB wordt momenteel, in samenspraak met de NS, een vervoerplan opgesteld voor de zomer van 2008, waarin zeer beperkt gebruik kan worden gemaakt van de metrotunnel. Er is voor de zomer gekozen omdat er dan minder reizigers zijn. Los van de reguliere bussen, trams en de trein wordt tijdens de tunnelrenovatie aanvullend vervoer ingezet.

Renovatie Oostlijn

Alle stations van de dertig jaar oude Oostlijn (Geinlijn en Gaasperplaslijn) worden gerenoveerd. De stations worden zo ingericht dat ze goed schoon en heel te houden zijn. Hierdoor voelen reizigers zich veiliger. De komende jaren worden de bovengrondse perrons aangepakt. Het gaat om onderhoud van de daken, verlichting, vloeren en de funderingen van de perronvloeren. De stations blijven open voor de metroreizigers. Behalve de perrons worden ook de toegangen en de stationshallen van de ondergrondse en bovengrondse metrostations gerenoveerd. In 2012 moet de renovatie van de Oostlijn gereed zijn.

Dit besluit wordt op 12 september in de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur besproken en op 10 oktober in de gemeenteraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam