Gevaarlijke stoffen over spoor: prognoses geen feit

Den Haag – Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen spelen verschillende belangen een rol. Veiligheidsbelangen, economische belangen, ruimtelijke belangen. Die verdienen een eerlijke afweging.

Cijfers van ProRail over de te verwachten omvang van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen (zogeheten ‘marktverwachtingen’) mogen niet de indruk wekken dat gemeenten daarmee voor voldongen feiten staan.

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

De rijksoverheid, het bedrijfsleven en gemeenten werken aan een Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Een basisnet dat recht doet aan de verschillende belangen. Prognosecijfers zijn input voor het basisnet, niet meer. (Zoals ook de onlangs uitgevoerde inventarisatie van ruimtelijke plannen van gemeenten.)

Brief V&W

Gemeenten voorhouden dat ze op basis van markverwachtingen hun plannen opnieuw moeten doorrekenen is niet acceptabel. Dat zou betekenen dat vervoersbelangen voor gaan.

Er circuleert momenteel in het land een conceptbrief van het ministerie van V&W aan gemeenten met deze strekking. De VNG staat niet achter de inhoud van deze brief.

Meer informatie
VNG-dossier Externe veiligheid: Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)