Campingcampagne: blijf uit de buurt van het spoor

Utrecht – Recreatiebedrijven in een straal van 1000 meter van het spoor ontvangen deze week posters en affiches van ProRail. Deze zijn bedoeld om de gasten te wijzen op de gevaren van het spoor. Met deze voorlichtingscampagne wil ProRail een bijdrage leveren aan het verminderen van onverantwoord en gevaarlijk gedrag op en rond het spoor.

Spelen, joggen, de hond uitlaten: als dit in de buurt van het spoor gebeurt levert dat gevaar op. Gevaar voor de kinderen, de joggers en de wandelaars en gevaar voor de treinen. Naar schatting wordt 10 procent van de vertragingen in het treinverkeer veroorzaakt door vandalisme en activiteiten te dicht bij het spoor. Dat is niet alleen hinderlijk voor de treinreiziger en de goederenvervoerder, het is ook levensgevaarlijk.

ProRail heeft een breed pakket van maatregelen samengesteld om gevaarlijke situaties op en naast het spoor te voorkomen. ProRail wil hiermee de veiligheid vergroten en het aantal vertragingen terugdringen. Voorlichting is een belangrijk onderdeel hiervan. Er is lesmateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs
www.pazzup.nl Verder stuurt ProRail brieven naar mensen en bedrijven die dicht bij het spoor zijn gevestigd.

De campingcampagne is een onderdeel van de voorlichtingscampagne. Eigenaren en beheerders van 476 campings, vakantieparken, jeugdherbergen, recreatieparken en kampeerboerderijen zijn benaderd. ProRail vraagt hen om het voorlichtingsmateriaal, dat in vier talen beschikbaar is, onder de aandacht van hun gasten te brengen.

ProRail treft ook fysieke maatregelen die moeten helpen om ongewenst gedrag op en rond het spoor te voorkomen. Waar mogelijk worden hekken geplaatst die het spoor afschermen van de openbare weg. Ook worden toezichthouders ingezet die controleren op spoorlopers en vandalen. De maatregelen hebben in 2006 geleid tot een vermindering van het aantal incidenten van 12 procent.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail