Halte Hemboog niet gereed in december 2007

Utrecht – Woensdag 28 maart 2007 is bekend geworden dat de halte Hemboog niet klaar is voor de nieuwe dienstregeling in december 2007. Door een tegenvallende aanbesteding is gebleken dat de planning, die tot nu toe werd aangehouden, niet haalbaar is. ProRail onderzoekt nu of een tijdelijke voorziening in december 2007 nog mogelijk is, zodanig dat treinen kunnen stoppen.

Donderdag 29 maart 2007 zijn de betrokken partijen (NS, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, provincie Flevoland en de stadsregio Amsterdam) door ProRail op de hoogte gesteld. ProRail gaat op korte termijn met deze partijen in overleg over haalbaarheid van een tijdelijke voorziening en over de nieuwe planning van de definitieve halte.

Halte Hemboog is onderdeel van het programma BOR Regionet (Bereikbaarheid Offensief Randstad). BOR Regionet is een samenwerkingsverband van regionale overheden, de rijksoverheid en NS. BOR Regionet bestaat uit een pakket van veertien projecten die tot doel hebben de kwaliteit en capaciteit van de railinfrastructuur in de noordelijke Randstad te verbeteren. BOR Regionet draagt bij aan een optimale benutting van het spoor en een betere bereikbaarheid van de Noordvleugel regio (Noord-Holland en Flevoland). De bouw van de halte Hemboog maakt het mogelijk om, in de treindienst tussen Alkmaar – Hoorn en Schiphol, het Teleportgebied in- en uit te stappen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail