HSL-tunnel Rotterdam Noordrand eerder gereed

De werkzaamheden aan de tunnel voor de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) in de noordrand van Rotterdam zijn eerder dan gepland afgerond. De zogenoemde voorzetwanden die de tunnel moeten beschermen tegen schade door blootstelling aan extreem lage temperaturen zijn al geplaatst. Momenteel wordt hard gewerkt aan het herbevestigen van de installaties, zodat die deze maand nog getest kunnen worden.

Dat de werkzaamheden sneller klaar zijn dan gedacht, komt door de gematigde temperaturen in de afgelopen wintermaanden en de inspanningen van de aannemerscombinaties Zuid-Holland Midden en Infraspeed. Van eind september tot eind december 2006 is er 24 uur per dag gewerkt.

Als alle installaties zijn getest, zullen op het gehele tracédeel tussen Amsterdam en Rotterdam nog diverse proefritten gereden worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: HSL-Zuid