1 maart Middagsymposium Innovatie OV Gelderland

IJsselstein – Op donderdagmiddag 1 maart 2007 organiseren Gedeputeerde Staten van Gelderland een middagsymposium rondom het thema ‘Innovatie van het openbaar vervoer’. Sprekers zijn onder meer Wubbo Ockels, (deeltijd)hoogleraar en uitvinder van de superbus, Marijke van Haaren, gedeputeerde Openbaar Vervoer en Otto Cazemier van Mobycon. Gelderland heeft in het kader van het Innovatieprogramma Openbaar Vervoer nog ruim 7 miljoen euro beschikbaar om projecten te subsidiëren die het reizen met het OV makkelijker maken. Met het symposium hoopt de provincie bedrijven en instellingen te inspireren en aan te moedigen om met innovatieve ideeën bij hen aan te kloppen. Locatie: Gelredome. Aanvang: 13.30 uur. Toegang: vrij. Aanmelden: info@innovatieplatformrail.nl

Nieuwe ideeën en projectvoorstellen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om voor subsidie door de provincie in aanmerking te komen. Gedeputeerde Van Haren zal tijdens het symposium de uitgangpunten en randvoorwaarden van het Innovatieprogramma schetsen. Otto Cazemier gaat in zijn bijdrage in op kritische succesfactoren in het proces van vernieuwend idee tot succesvolle implementatie. Wubbo Ockels zal, aan de hand van zijn superbus-concept, onder meer het belang duiden van samenwerking en (sector)grensoverschrijdend durven denken. In de overige bijdragen aan het symposium aandacht voor: bimodale voertuigen, innovatie-intervisie, de fiets in de vervoersketen, OV en bedrijvigheid en ‘hoe een nieuwe combinatie van Google Earth en internet kan leiden tot meer OV-gebruik’. Kortom: een inspirerende middag voor eenieder die ‘iets heeft’ met openbaar vervoer en innovatie.

De provincie Gelderland is voortdurend op zoek naar vernieuwende ideeën die het reizen met het openbaar vervoer makkelijker maken, bestaande voorzieningen verbeteren of nieuwe manieren van reizen mogelijk maken. Met het oog hierop is het ‘Innovatieprogramma OV’ ingericht dat loopt tot en met 2007, en ook in dit laatste jaar nog ruim voldoende budget biedt om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Aanmelden symposium
info@innovatieplatformrail.nl of 06 21421446 (Joep Dickhaut)

Informatie over het Innovatieprogramma
innovatieov@prv.gelderland.nl of 026 3599672 (Marijke Deegens).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Innovatieplatform Rail

1 maart Middagsymposium Innovatie OV Gelderland | Infrasite

1 maart Middagsymposium Innovatie OV Gelderland

IJsselstein – Op donderdagmiddag 1 maart 2007 organiseren Gedeputeerde Staten van Gelderland een middagsymposium rondom het thema ‘Innovatie van het openbaar vervoer’. Sprekers zijn onder meer Wubbo Ockels, (deeltijd)hoogleraar en uitvinder van de superbus, Marijke van Haaren, gedeputeerde Openbaar Vervoer en Otto Cazemier van Mobycon. Gelderland heeft in het kader van het Innovatieprogramma Openbaar Vervoer nog ruim 7 miljoen euro beschikbaar om projecten te subsidiëren die het reizen met het OV makkelijker maken. Met het symposium hoopt de provincie bedrijven en instellingen te inspireren en aan te moedigen om met innovatieve ideeën bij hen aan te kloppen. Locatie: Gelredome. Aanvang: 13.30 uur. Toegang: vrij. Aanmelden: info@innovatieplatformrail.nl

Nieuwe ideeën en projectvoorstellen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om voor subsidie door de provincie in aanmerking te komen. Gedeputeerde Van Haren zal tijdens het symposium de uitgangpunten en randvoorwaarden van het Innovatieprogramma schetsen. Otto Cazemier gaat in zijn bijdrage in op kritische succesfactoren in het proces van vernieuwend idee tot succesvolle implementatie. Wubbo Ockels zal, aan de hand van zijn superbus-concept, onder meer het belang duiden van samenwerking en (sector)grensoverschrijdend durven denken. In de overige bijdragen aan het symposium aandacht voor: bimodale voertuigen, innovatie-intervisie, de fiets in de vervoersketen, OV en bedrijvigheid en ‘hoe een nieuwe combinatie van Google Earth en internet kan leiden tot meer OV-gebruik’. Kortom: een inspirerende middag voor eenieder die ‘iets heeft’ met openbaar vervoer en innovatie.

De provincie Gelderland is voortdurend op zoek naar vernieuwende ideeën die het reizen met het openbaar vervoer makkelijker maken, bestaande voorzieningen verbeteren of nieuwe manieren van reizen mogelijk maken. Met het oog hierop is het ‘Innovatieprogramma OV’ ingericht dat loopt tot en met 2007, en ook in dit laatste jaar nog ruim voldoende budget biedt om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Aanmelden symposium
info@innovatieplatformrail.nl of 06 21421446 (Joep Dickhaut)

Informatie over het Innovatieprogramma
innovatieov@prv.gelderland.nl of 026 3599672 (Marijke Deegens).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Innovatieplatform Rail